....Than ôi....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1712

…Vô địch - địch vô giống nhau thôi
Đất nước điêu linh lắm kẻ tồi
Tinh thần bóng đá say quên đói
Đắm chìm trong hoang tưởng suy đồi…

than_oi

Tốn tiền tỉ tỉ một cuộc vui
Dẫm đạp tôn vinh lũ đười ươi
Tinh thần bóng đá nghe khó ngửi
Xong trận trả về bóng tối thui

Hào khí tung hô bầy đàn vui
Còn thở hay không cũng hên xui
Tinh thần bóng đá pha mùi thúi
Lừa đảo gạt nhau khiến nực cười

Thét gào đi bão hét hò vui
Nghe giặc tới rồi sẽ chạy lui
Tinh thần bóng đá sao trần trụi
Phí một đời mắt sáng như đui

Vô địch - địch vô giống nhau thôi
Đất nước điêu linh lắm kẻ tồi
Tinh thần bóng đá say quên đói
Đắm chìm trong hoang tưởng suy đồi

Vô địch - địch vô đã xong xuôi
"Ao làng" ngập ngụa cảnh rác trôi
Tinh thần bóng đá đầy nông nổi
Mặc kệ - Than ôi!
Mất nước rồi!

khong_phandoi

Trần Thị Tuyết Nhung