Tuyên bố ra mắt Đảng Dân Chủ Đa Nguyên

Lượt xem: 1931

“…Trong nỗ lực kết hợp, phần lớn những tổ chức đều bế tắc là do người lãnh đạo được ủy nhiệm không có tinh thần phục vụ, thiếu tinh thần vị tha, mang nặng não trạng vị kỷ. Đảng Dân Chủ Đa Nguyên coi trọng tinh thần phục vụ và xem đây là một tinh thần cần thiết cho việc xây dựng con người và đất nước…”

danguyen_catcanh

Phong trào Dân Chủ Đa Nguyên ra đời năm 1992, đến năm 2000 lấy tên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Tập hợp này từ khi ra đời đến nay chỉ dừng ở hình thức một tổ chức khép kín, một câu lạc bộ chính trị không đường hướng, không khả năng quy tụ nhân lực, tập trung vào việc tôn sùng lãnh tụ. Tổ chức này không hướng về tương lai, tiếp tục duy trì mô hình chỉ huy kim tự tháp, đi ngược với tinh thần đa nguyên. Vì vậy sau hai năm thao thức cho vận mệnh đất nước, anh em chúng tôi long trọng tuyên bố thành lập Đảng Dân Chủ Đa Nguyên, đoạn tuyệt với mô hình tổ chức nhất nguyên, một mô hình mà các tổ chức độc tài và toàn trị như đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn áp đạt lên trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên luôn tôn trọng ba giá trị cốt lõi:

-      Tinh thần dân chủ đa nguyên

-      Tinh thần bao dung, hòa giải và hòa hợp dân tộc.

-      Tinh thần bất bạo động.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên chủ trương áp dụng mô hình tự quản và tự luyện để xây dựng tổ chức và xã hội, tiến tới dân chủ hành quyền.

Cương lĩnh chính trị của Đảng Dân Chủ Đa Nguyên cô đọng đường lối và phong cách làm việc của một tổ chức luôn hướng thiện và tôn trọng thành viên.  Trong cơ cấu tổ chức, Đảng DCĐN không phân chia đẳng cấp. Người đại diện cho Đảng là Tổng Thư Ký đóng vai trò của một điều phối viên, không có quyền hạn áp đặt. Các thành viên cùng nhau thực hiện những dự án, những kế hoạch để xây dựng con người và đất nước Việt Nam.

Để sinh hoạt tổ chức được hài hòa, Đảng Dân Chủ Đa Nguyên đã soạn thảo một bản Quy Tắc Ứng Xử để thành viên xây dựng bản thân trong tinh thần tương kính và cương nghị.

Trong nỗ lực kết hợp, phần lớn những tổ chức đều bế tắc là do người lãnh đạo được ủy nhiệm không có tinh thần phục vụ, thiếu tinh thần vị tha, mang nặng não trạng vị kỷ. Đảng Dân Chủ Đa Nguyên coi trọng tinh thần phục vụ và xem đây là một tinh thần cần thiết cho việc xây dựng con người và đất nước.

Từ lâu văn hóa Việt Nam đã khinh thường sinh hoạt chính trị, xem đó là một hoạt động xấu, cần phải xa lánh vì nó là nơi tranh giành quyền lực, đầy thủ đoạn. Đảng DCĐN kêu gọi mọi người tham gia sinh hoạt chính trị, coi đây là một sinh hoạt lành mạnh đem lại lợi ích cho xã hội và thực thi quyền công dân của mình. Chính trị chính là đạo đức áp dụng vào thực tế xã hội. Tổng thống nước Cộng Hòa Czech Vaclav Havel là gương sáng hoạt động chính trị không thủ đoạn, không tham vọng quyền lực.

Báo điện tử Thông Luận và trang FB Thông Luận, ngoài nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Đảng Dân Chủ Đa Nguyên, là một diễn đàn mở rộng, làm loa khuếch đại cho tất cả tiếng nói của những ai bị áp bức. Diễn đàn đón nhận mọi ý kiến của những người Việt Nam thuộc mọi thành phần xã hội, mọi khuynh hướng chính trị.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên phục hồi tinh thần đa nguyên mà dân tộc Việt Nam vẫn luôn thực thi từ hàng thế kỷ nay với sự hiện diện của 54 sắc tộc trên dải đất hình chứ S thân yêu của chúng ta. Sứ mạng này nằm trong tầm tay của chúng ta vì tinh thần bao dung và hiếu hòa nằm trong huyết quản của người Việt.

Đảng Dân Chủ Đa Nguyên xin được đồng hành với dân tộc Việt Nam, nguyện làm những viên gạch lót đường cho thế hệ tương lai tiến lên con đường dân chủ hóa nước Việt Nam.

Ngày 6 tháng 12 năm 2018

Hội Đồng Điều Hành Đảng DCĐN