....Trách ai....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 2271

…Tuổi trẻ là bài hát
Ngày thơ là nốt nhạc
Mà nay sao bi đát
Như đi trong sa mạc
Tương lai càng tàn mạt
Cuộc sống thêm bết bát…

capdoi_hoanhao01

Đời đổi thay đen bạc
Giáo chức thành "giáo" "mác"
Nhân cách thấp lệch lạc
Nghĩ ra các hình phạt
Trau dồi thêm miếng "tát"
Sáng tạo môn "bắt nạt"

"Sát thát" đến kinh ngạc
Loại bạo lực gian ác
Nơi học đường xô xát
Bao tủi nhục chua chát
Gây đau thương tan nát
"Trồng người" thêm phờ phạc

Tuổi trẻ là bài hát
Ngày thơ là nốt nhạc
Mà nay sao bi đát
Như đi trong sa mạc
Tương lai càng tàn mạt
Cuộc sống thêm bết bát

....

Trần Thị Tuyết Nhung