Im re với 900 cái tát (Hoàng Nguyên Vũ)

Lượt xem: 1119

“…một đống cơ quan đoàn thể, mà một đứa trẻ gặp chuyện đã im re như thóc, thì cũng nên giải tán cái cơ quan này cùng với cái cô giáo ác mẫu tên Thuỷ kia…”

cogiao_danh_hocsinh01

Nuôi cơm một đống cơ quan bảo vệ trẻ em, một đống đoàn hội, và cả ngành giáo dục, mà cứ im re với 900 cái tát vậy à?

Trước hết phải khẳng định hơn 300 cái tát tai của cái cô giáo ác ôn ấy dành cho một học sinh đang là trẻ em, đó là hành vi đủ để khởi tố hình sự. (Một số thông tin cho rằng đây là học sinh thứ 10 bị ăn tát tập thể từ cô giáo Thuỷ này và tổng cộng hơn 900 cái tát)

Không thể bao biện hay xem xét bằng bất cứ lý do gì. Đó là hành động bạo lực, là bạo hành trẻ em. Mà không chỉ bạo hành một em, bạo hành các em còn lại trong cái lớp ấy.

Tổn hại ngoài cái mặt em học sinh đó thâm tím và dư chấn tâm lý, còn là việc bạo hành tinh thần các em còn lại, ép buộc các em thực hiện hành vi bạo lực.

Cứ mỗi lần trẻ em bị hành hạ, tôi chỉ thấy báo chí và mạng xã hội lên tiếng. Dân nuôi cơm bao nhiêu Hội đoàn bảo vệ trẻ em, rồi ngành giáo dục, trước một vấn đề gây phẫn nộ dư luận thế này mà cứ im như mở mồm ra là phải chịu trách nhiệm đến nơi, thì thứ nhất các ông các bà giải tán mấy cái hội đoàn ấy đi để đỡ tốn cơm tốn gạo của dân; và hai là các ông bà tự tát vào mình đi xem cái cảm giác bị tát là như thế nào.

Còn cái nhà trường ấy, chỉ vì thành tích mà im lặng, thì cũng nên thay ngay cái đội ngũ lãnh đạo. Họ không xứng đáng được ngồi đấy. Nên nhớ chuyện bạo lực ở đây đã xảy ra nhiều lần rồi mà họ cũng câm mồm vì thành tích. Tóm lại là dạy người hay đi mua thành tích? Thời nào rồi mà cứ sống bằng cái danh hão, phải là cái vỏ bọc tiên tiến gói những uất ức của con người vào đó? Vậy thì cũng nên đi giám định tâm thần lãnh đạo cái trường đó và cái ngành giáo dục đó.

Để một đứa trẻ chửi thề, trước hết phải kết hợp giáo dục gia đình và nhà trường. Nếu gia đình không dạy dỗ được thì còn có các cách khác. Chứ tại sao phải dùng bạo lực để dạy người?

Một bảo mẫu tát trẻ phải chịu 3-4 năm tù cùng cái án dư luận mang theo suốt đời, cô giáo tên Thuỷ này chắc chắn biết. Biết mà vẫn làm là tội coi thường pháp luật. Ngoài hình sự hoá, phải tách con người này ra khỏi môi trường giáo dục. Người này không thể làm nhà giáo được.

Đó, một đống cơ quan đoàn thể, mà một đứa trẻ gặp chuyện đã im re như thóc, thì cũng nên giải tán cái cơ quan này cùng với cái cô giáo ác mẫu tên Thuỷ kia.

Giải tán được rồi vì xưa nay, nhiều vụ họ cũng đã im thế rồi.

Dân không nuôi cơm những kẻ thấy sai là im lặng đồng loã!

Hoàng Nguyên Vũ

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205093636216839&id=1721755473