....Giơ tay....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1374

…"Nhất thể hóa" quyền năng đa hóa vàng
Chả cần tài đức giỏi giang
Theo Đẻng khéo biết
Nhìn hàng "Giơ tay"…

daihoi_dang01

Dân giàu Nước mạnh Văn minh
Công bằng Dân Chủ quy trình Đẻng lo
Biểu quyết bầu bán tồn kho
Xã hội Chủ nghĩa một lò tôn giơ
Tập trung đồng thuận chẳng ngờ
Trái ý tổ chức bơ phờ công danh
Giơ tay giơ thẻ đồng thanh
100% quyết đồng hành công khai

Mị dân lếu láo độc tài
Giờ dân hiểu chuyện khôi hài dối gian
Bích chương khẩu hiệu bầy đàn
"Tập trung dân chủ" tan hoang nước nhà
Chế độ thối nát tham tà
"Nhất thể hóa" quyền năng đa hóa vàng
Chả cần tài đức giỏi giang
Theo Đẻng khéo biết
Nhìn hàng "Giơ tay"
....

Trần Thị Tuyết Nhung