Phân tích kết quả bầu cử Quốc hội Mỹ 2018 (Giao Thanh Pham)

Lượt xem: 1230

“…Đảng Dân Chủ Thổ Tả kỳ này vùng lên mạnh mẽ nha, lột từ trong tay của đảng Cộng Hòa một cú được 6 cái chức Thống Đốc Tiểu Bang: Kansas, Michigan, New Mexico, Maine, Wisconsin và Nevada…”

Ô dé… Vùng lên… Hỡi các nô lệ ở thế gian

Lần Bầu Cử Midterm vừa qua ở Quốc Hội Mỹ thì Hạ Viện, theo quy định, sẽ được bầu chọn lại tất cả 435 ghế theo lịch trình mỗi 2 năm.

Thì đây, chính là thời điểm mà người dân Mỹ, bày tỏ sự “chấp nhận” hoặc sự “tẩy chay” chế độ của họ qua lá phiếu. Và cái kết quả, không gì rõ ràng hơn:

Hạ viện:

Đảng Dân Chủ Thổ Tả, đã “vùng lên” và lụm được 227 ghế (cướp từ trong tay của đảng CH +32 ghế) và đảng Cộng Hòa chỉ còn được 198 ghế (mất vào tay đảng DC -32 ghế). Trong lúc này, vẫn còn 10 khu vực bầu cử đang được kiểm phiếu lại và chưa có kết quả.

Đại khái thì người dân đã nói lên chính kiến của mình về ông Trump và đảng Cộng Hòa sau gần 2 năm “lãnh đạo” là ... Bye – Bye – Bye …

Thượng viện:

Đảng Dân Chủ, được 47 ghế (mất vào tay của đảng CH -1 ghế) và đảng Cộng Hòa được 51 ghế (chiếm từ đảng Dân Chủ +1 ghế) mặc dù vẫn còn 2 khu vực bầu cử đang được kiểm phiếu lại.

Nhìn thì tưởng như đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện được lòng dân hơn, nhưng không phải thế. Đây là nhóm Thượng Nghị Sĩ (class 1 nhiệm kỳ 2012-2018) phải được bầu lại trong kỳ Midterm 2018 này, và đảng Cộng Hòa nắm lợi thế ở chỗ, họ chỉ có 8 ghế phải bầu lại, trong khi đảng Dân Chủ lại có tới 24 ghế phải bầu lại.

Thế mà cộng luôn cả ăn gian, đảng Cộng Hòa cũng chỉ chiếm thêm được có 1 ghế duy nhất. Trong khi số phiếu bầu cho đảng Dân Chủ hơn đảng Cộng Hòa 9 triệu phiếu, nhờ việc ăn gian qua cách vẽ khu vực bầu cử Gerrymandering của đảng Cộng Hòa.

Do vậy, đến kỳ bầu cử của năm 2020 cả tổng thống lẫn Quốc Hội, sẽ là một điều mất ăn mất ngủ không những chỉ có “Thiên Sứ Nhà Trời Donald Trump”, mà còn có cả Thượng Viện của đảng Cộng Hòa, vì trong kỳ bầu cử tới, (class 2 nhiệm kỳ 2014-2020) đảng Cộng Hòa sẽ có tới 22 ghế phải bầu lại, trong khi đảng Dân Chủ sẽ chỉ có 11 ghế phải bầu lại mà thôi.

Thống đốc tiểu bang

Đảng Dân Chủ Thổ Tả kỳ này vùng lên mạnh mẽ nha, lột từ trong tay của đảng Cộng Hòa một cú được 6 cái chức Thống Đốc Tiểu Bang: Kansas, Michigan, New Mexico, Maine, Wisconsin và Nevada. Trong khi đó, vẫn còn 4 tiểu bang chưa ngã ngũ, trong đó có tiểu bang Georgia là ĂN GIAN TRẮNG TRỢN NHẤT DƯỚI TAY Brian Kemp của đảng Cộng Hòa.

Theo luật lệ của Hoa Kỳ, thì một người đang giữ chức vụ, phải từ chức rồi mới ra tranh cử. Riêng tay này đang giữ chức “Secretary Of Georgia” người chịu trách nhiệm kiểm soát bầu cử, đã không chịu từ chức trước khi ra ứng cử Thống Đốc, để lợi dụng quyền hành, tạo cơ hội ĂN GIAN BẦU CỬ. 
Dou Ma, chơi cái màn, vừa đá bóng vửa thổi còi …

* Bạn có biết, chỉ có Thống Đốc của Tiểu Bang mới có đủ quyền hành VETO những cái bản vẽ khu vực bầu cử Gerrymandering gian lận của đảng Cộng Hòa?

Tuy nhiên, cứ cái đà này thì ông Trump và đảng Cộng Hòa, trong thời gian 2 năm tới, sẽ hết hơi và rồi sẽ tả tơi và chỉ còn có nước nghỉ chơi … Bye – Bye – Bye …

Thôi thì để cho công bằng, năm 2020 tới đây, nhà em đánh đổi cả cái Quốc Hội cho đảng Dân Chủ, để ông Trump lấy luôn cái nhiệm kỳ 2 cho các “bác kia” vừa lòng, ok, salem?

Á mà cứ cái đà này, không biết bác Chùm Đại Bịp có … còn hơi lết cho hết năm tới nữa không hè, hay lại bị cái bịnh Numfluenza nó hành cho đến tàn hơi?

Nghi quá …

*** Lụm được trên mạng cái hình số 3 thấy hay hay ... Hình như thành trì của các bác Mít Trắng Cộng Hòa ở phố Bolsa đang bị tha hóa, mất vào tay bọn Dân Chủ Thổ Tả tới nơi roài ...

Các bác cứ thế mà ra rả, đi nhá ... 

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/giao.pham.127/posts/2746979965316022

Hình 1 :

ketqua_baucu_havien
Kết quả bầu cử Hạ Viện

Hình 2:

ketqua_baucu_luongvien
Kết quả bầu cử Hạ Viện & Thượng Viện

Hình 3:

ketqua_baucu_orangecounty
Kết quả bầu cử ở Orange County