Thời thế (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1222

“…Xây chùa phát chuẩn khéo che đời
Làm người tử tế thiên thượng đạp
Thấu cạn lương tâm khó nên lời…”

nguyentandung_ngap

Một cái ngáp bằng ba chó táp
Phải gió đâm hơi cứ chịu chơi
Tội cho lũ ruồi bu cống nạp
Sao tránh xa được cú xơi mồi
Thành tích cầm quyền thời bá láp
Có trời biết rõ chuyện lên voi
Rớt ngựa lưng lui lòn cúi mạp
Xây chùa phát chuẩn khéo che đời
Làm người tử tế thiên thượng đạp
Thấu cạn lương tâm khó nên lời

Trần Thị Tuyết Nhung