Yêu nước yêu tương lai của dân tộc (Nguyễn Hưng Quốc)

Lượt xem: 1850

“…Nếu với ngòi bút (hoặc bàn phím), chúng ta không thể tiêu diệt được những cái ác thì ít nhất, chúng ta cũng ngăn chận được, phần nào, những cái ác ấy. Để chúng bớt hoành hành và bớt ngang ngược…”

vukhi_chuviet

Yêu nước là yêu sự công chính, do đó, cần phản đối mọi thứ quyền lực không chính đáng.

Yêu nước là quan tâm đến vận mệnh của đất nước, do đó, cần phản đối bất cứ nhà lãnh đạo nào dửng dưng trước họa ngoại xâm cũng như những bất công trong xã hội.

Yêu nước là yêu đồng bào, do đó, cần phản đối bất cứ thế lực nào chà đạp lên quyền làm người của đồng bào mình.

Yêu nước là yêu tương lai của dân tộc, do đó, cần phản đối bất cứ kẻ nào ngáng trở con đường phát triển của đất nước.

CHỨC NĂNG CỦA PHÊ PHÁN VÀ PHẢN BIỆN

Thấy bức minh hoạ trong cuốn Introducing Democracy: 80 Questions and Answers của David Beetham và Kevin Boyle (Polity Press, 1995) ý nghĩa quá, xin chụp lại để tặng các bạn. Nếu với ngòi bút (hoặc bàn phím), chúng ta không thể tiêu diệt được những cái ác thì ít nhất, chúng ta cũng ngăn chận được, phần nào, những cái ác ấy. Để chúng bớt hoành hành và bớt ngang ngược. Và cũng để người dân bớt khổ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nguồn: facebook.com/hungquoc.nguyen.771