....Họp vui...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1498

…"Trên xác người" "Quyết Tâm" đồng ý
Vàng đô béo bở thích ôm ghì
Dân cứ đóng thuế nuôi lũ khỉ
Sôi sục căm hờn náo loạn chử..i…

lukhi_hopvui

Ngẫm nghĩ càng "Quyết Tâm" quyết chí
Hoàn thành nhiều "giao hợp" cung Si
"Hưởng sướng" tan hoang chưa đủ nhỉ
Đày đọa dân sống khổ lâm li
Nghĩ cách lập lờ 1500 tỉ
Đồng ca hỗn tạp cứ ra uy
Coi dân là những con chốt thí
Nhẫn tâm bức bách chẳng sợ chi

Ngẫm nghĩ càng cười khì thâm thúy
73 năm mặt đẻng chay lì
"Giao hợp hưởng sướng" cho thỏa chí
"Khúc hát dân oan" rất ly kỳ
"Trên xác người" "Quyết Tâm" đồng ý
Vàng đô béo bở thích ôm ghì
Dân cứ đóng thuế nuôi lũ khỉ
Sôi sục căm hờn náo loạn chử..i

Ngẫm nghĩ nhiều trò hề kinh dị
Đẻng bày bao chuyện bất khả thi
Nghị quyết lừa dân mặc sức ký
Mượn tiếng "Nhân dân" đớp béo phì
Tất toán túi riêng ngàn tỉ tỉ
Chùi mép nhỡn nhơ mặt trơ ì
Sợ công khai "Trưng cầu Dân ý"
Đời khinh khi tận chốn âm ti

lukhi_hopvui02

....

Trần Thị Tuyết Nhung