....Trời biết - Thiên lôi biết....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1120

“…Lúc mưa rơi Trời bảo Thiên Lôi
"Đày tớ của dân" khoái xe hơi
85 triệu dân cày nín thở
Trả nợ công cao sắp đụng trời…”

sam_set

Lúc mưa rơi Trời bảo Thiên Lôi
Dạo quanh liếc ngó dưới đó coi
Đứa nào tham nhũng bưng bô thối
Cho búa vô đầu nó chết toi

Lúc mưa rơi Trời bảo Thiên Lôi
Một lũ khó coi đang giành ngôi
Ngày ngày càng lấn sâu thêm tội
Theo Tàu chỉ có "*ứt" mà xơi

Lúc mưa rơi Trời bảo Thiên Lôi
Ôi thôi dưới đó có chuyện rồi
Có đứa phách lối sinh nông nổi
Bí Tịch khạc liếm chiếm ngai ngồi

Lúc mưa rơi Trời bảo Thiên Lôi
74 tuổi chơi chẳng nghỉ ngơi
"Nhất Thể Hóa" tóm thâu quyền lợi
100% phiếu thuận chực chờ

Lúc mưa rơi Trời bảo Thiên Lôi
"Đày tớ của dân" khoái xe hơi
85 triệu dân cày nín thở
Trả nợ công cao sắp đụng trời

Lúc mưa rơi Trời bảo Thiên Lôi
Phe nhóm lợi ích khéo học đòi
Xây tượng đài mới sinh tư lợi
Mặc dân tình đói khổ tả tơi

Lúc mưa rơi Trời bảo Thiên Lôi
Lắm bọn ăn dơ khốn nạn tồi
Bày trò "bầu cử" hề vô đối
Mượn ý dân cho đứa "biết" rồi

Lúc mưa rơi Trời bảo Thiên Lôi
Phân vía tan mỗi đứa một nơi
Dân không tin những gì chúng nói
Ma trơi đội lốt hại người đời

....

Trần Thị Tuyết Nhung