....Xin lỗi !.... Anh chỉ thằng bán muối! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1077

“…Anh đi bán muối thiệt rồi nha
Trăm năm cho thoát cõi ta bà
Cướp cạn đời ô danh phải trả
Tên anh Đờ Mờ quỉ không tha…”

domuoi_dlbao

Anh đi bán muối thiệt rồi nha
Lợn nghe danh "hoạn lợn" hết la
Đờ Mờ tên anh đờ mờ lạ
Nay sẽ hành nghề ở nơi xa

Anh đi bán muối thiệt rồi nha
Trần gian anh nổi tiếng gian tà
Hoạn lợn mưu sinh nhiều vất vả
Anh theo nghề đẻng chó chơi cha

Anh đi bán muối thiệt rồi nha
Khoái nhất tội danh chém ông bà
Dâm dê giảng rao đạo đức giả
Trùm đẻng bí danh chính cáo già

Anh đi bán muối thiệt rồi nha
Trăm năm đâu thoát cõi ta bà
Cướp cạn đời ô danh phải trả
Tên anh Đờ Mờ quỉ không tha

Anh đi bán muối thiệt rồi nha
Đã chém tan hoang 3 triệu nhà
Anh gieo tội ác gieo nhân quả
Banh da tầng địa ngục nào ta!

domuoi_andywarhol

....

Trần Thị Tuyết Nhung