....Ngủ họp....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1248

“…Không nghe không biết đâu cần sượng
Vô tư bày tỏ giữa hội trường
Chính kiến tự do đâu vay mượn
Công khai tận hưởng tưởng trên giường…”

daidien_vietnam_tai_LHQ02_castro
Dạy thằng quỷ! Lão Trăm đang đe dọa
hòa bình thế giới kìa!

Ngủ trong khi họp đệ nhị sướng
Ngủ trong khi họp rất bình thường
Đâu phải lần đầu mà thấy chướng
Bất cần là đại điện quê hương

Họp trong giấc ngủ là phần thưởng
Họp trong giấc ngủ sáng như gương
Đâu phải lần đầu tiên được hưởng
Búa rìu dư luận băm như tương

Ngủ mà như họp đâu biết ngượng
Họp mà như ngủ gật từ chương
Ngủ mà như họp thông tư tưởng
Họp mà như ngủ chẳng khoa trương

Không nghe không biết đâu cần sượng
Vô tư bày tỏ giữa hội trường
Chính kiến tự do đâu vay mượn
Công khai tận hưởng tưởng trên giường

Trần Thị Tuyết Nhung