....Chử..i....(Chửi)....! (Trần thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1148

“…Xã hội nghinh nhau chơi chử..i
Bất kể chuyện lớn nhỏ tỉ ti
Hở miệng vén thu trăm triệu tỉ
Đủ sân si chém giết ly kỳ…”

chui_rua02

Mở mắt chào đời biết chử..i
Biết Cha lo Mẹ khổ như gì
Nếu không bồi dưỡng cho bác sĩ
Làm sao thấy con được men - lì

Vừa vô mầm non biết chử..i
Biết Cha Mẹ đủ thứ phải chi
Nếu không biết lo cho chút tí
Làm sao con được tốt nhất nhì

Càng lớn thêm càng nhiều chử..i
Bao nhiêu thứ đội nón ra đi
Bao nhiêu lo lót cho đủ nhỉ
Mong cho con qua mỗi mùa thi

Khi ra đời càng lắm chử..i
Phải biết "đầu tiên" phải biết xì
Khoảng cách thêm nhiều lời khinh bỉ
Nhìn trò đời khúm núm chun chi

Xã hội nghinh nhau chơi chử..i
Bất kể chuyện lớn nhỏ tỉ ti
Hở miệng vén thu trăm triệu tỉ
Đủ sân si chém giết ly kỳ

Trần thị Tuyết Nhung