....Chó quyền....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1391

“…Năm Chó - Chó quyền cần thể hiện
Quyền biểu tình cơ bản của dân
Quyền bình đẳng của người lương thiện
Không ép dân sống cảnh cùn bần…”

cho_quyen

Chó quyền Chó luật được biểu quyết
Dân quyền Dân luật lại im re
Tiếng chó sủa hùa sợ hết biết
Tiếng dân than oán lại nín khe
Tiếng chó gừ tru như bị triệt
Tiếng dân phẫn uất ai lắng nghe

Năm Chó - Chó quyền hay khoe mẽ
Chó lên Người xuống khổ trần ai
Chó lộng đầy đường đông như ngóe
An ninh quân luật cả đêm ngày
Đồng phục chó trung thành vàng chóe
Ngông nghênh vênh váo dốt miệt mài

Luật biểu tình từ lâu tồn tại
Quyền biểu tình chẳng chịu thông qua
Dân biểu tình gọi là sai trái
Đến bao giờ luật mới đưa ra
Tụ tập tuần hành đòi lẽ phải
An ninh mật vụ đánh chẳng tha

Tự do ngôn luận là cái mả
Chôn vùi hết lý tưởng đa nguyên
Tự do hội họp là cặn bã
Của giáo điều chủ thuyết hồng chuyên
Tự do tôn giáo là tróc nã
Tận cùng tín ngưỡng tạo tà quyền

Năm Chó - Chó quyền cần thể hiện
Quyền biểu tình cơ bản của dân
Quyền bình đẳng của người lương thiện
Không ép dân sống cảnh cùn bần
Quyền phát triển văn minh toàn diện
Không đày dân bán mạng bán thân

congan_nhukien

congan_hanhdan

Trần Thị Tuyết Nhung