Chưa đặc khu kinh tế trên lãnh thổ Việt Nam, từ 12/10/2018 Trung Cộng sẽ đặc khu tiền tệ trong nền kinh tế Việt Nam (Phạm Đình Trọng)

Lượt xem: 1257

"...chấp nhận cho Trung Cộng lập đặc khu tiền tệ ở Việt Nam, đưa đồng YUAN xâm nhập thị trường Việt Nam, mở đầu việc công khai Trung Cộng hóa đời sống kinh tế Việt Nam..."

nhandante02

Thông tư số 19/2018/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp nhận thanh toán bằng Nhân Dân Tệ, YUAN, ở bảy tỉnh biên giới Việt Trung từ ngày 12.10.2018 là chấp nhận cho Trung Cộng lập đặc khu tiền tệ ở Việt Nam, đưa đồng YUAN xâm nhập thị trường Việt Nam, mở đầu việc công khai Trung Cộng hóa đời sống kinh tế Việt Nam

nhandante04

Phạm Đình Trọng

Nguồn: https://www.facebook.com/trongkien.tyk?fref=pymk