....Nếu không chữ "Đ"... ! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1243

“…Chế giễu để hiểu chữ nào thế đây
Sắp hàng rồng rắn lên mây
Quá đủ để thấy nát lầy quê hương
Làm cho cả nước thê lương
Lạc hậu điêu đứng nhiễu nhương khổ đời…”

trongsang_tiengviet

Trời ơi ! - Nếu mất chữ "Đ" (đê)
Tiếng Việt được đọc ngô nghê thế nào
Đúng lúc bụng đói cồn cào
Chỉ còn chữ "ói" làm sao no lòng
Tiếng Việt có nhờ Cha Ông
Tự hào dòng giống Con Rồng Cháu Tiên
Giờ sao toan tính đảo điên
Phù phép trái với tự nhiên bao đời

Trời ơi ! - Nếu mất chữ "Đ" (đờ)
Đờ Mờ đọc với Cờ Sờ sao đây
Đúng là một lũ thối thây
Phản bội nguồn gốc sắp bày diệt vong
Tiếng Mẹ Đẻ - Tiếng trong lòng
Sao dám bán nước đánh đồng triệt tiêu
Tiếng Việt đáng quí đáng yêu
Sao theo giặc cướp đánh liều cãi biên

Tiếng Việt để mất chữ "Đ" (đê)
Công nghệ giáo dục bỏ nghề cho mau
Ái - ỊT - ẦU - ÉO - ọc sao
Chế giễu để hiểu chữ nào thế đây
Sắp hàng rồng rắn lên mây
Quá đủ để thấy nát lầy quê hương
Làm cho cả nước thê lương
Lạc hậu điêu đứng nhiễu nhương khổ đời

Làm ơn tỉnh mộng đi thôi
TIẾNG VIỆT TRONG SÁNG
Đời đời yên vui

....

Trần Thị Tuyết Nhung