...Ai im lặng…! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 929

Người người im lặng ai vào giúp cho
Giáo dục băng hoại đáng lo
Không dám lên tiếng "tự do" đâu rồi
Suốt ngày cầu khẩn Phật Trời
Lương tri "dân chủ" làm người sống sao

silence_betrayal

Giờ ai mắt sáng xôn xao
Sau lưng trước mặt giặc bao khắp rồi
Chờ ngày tan giống tiêu nòi
Kiếp người đồng hóa với loài ác tâm
Dã nhân hèn hạ độc thâm
Dương trần mà giống cõi âm hoang đàng
Formosa xả thải tràn
Phá môi trường biển nát tan quê mình
Ai biết sao cứ lặng thinh
Ai khôn nhắm mắt trơ hình được sao
Dân oan mất đất kêu gào
Người người im lặng ai vào giúp cho
Giáo dục băng hoại đáng lo
Không dám lên tiếng "tự do" đâu rồi
Suốt ngày cầu khẩn Phật Trời
Lương tri "dân chủ" làm người sống sao

....

datnuoc_vietnam

Trần Thị Tuyết Nhung