....Quan Oan....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1087

“…Hơn 40 năm nỗi buồn tự trọng
Thực trạng chung cả nước nói riêng
Tồn tại dối gian nhiều bất cập
Lập lờ thổ lộ khiến quan oan…”

quan_oan

(Buồn hơn dân oan, giáo viên oan, bệnh nhân oan, trẻ mầm non oan,....!)

Hơn 40 năm nỗi buồn ray rứt
Chất chồng thêm cơn lũ hành dân
Mùa thi khắp nơi toàn gian lận
Cố tình phạm pháp khiến quan oan

Hơn 40 năm nỗi buồn tích tụ
Bùng phát công khai chuyện cộng nhầm
Báo cáo kiểm tra thành tích khống
Nâng sửa điểm thi khiến quan oan

Hơn 40 năm nỗi buồn chính đáng
Trách nhiệm tìm ai đứng chống lưng
Phù phép điểm dân đen phản ứng
Niềm tin bôi bác khiến quan oan

Hơn 40 năm nỗi buồn tự trọng
Thực trạng chung cả nước nói riêng
Tồn tại dối gian nhiều bất cập
Lập lờ thổ lộ khiến quan oan

Trần Thị Tuyết Nhung