Chống cộng kiểu văn hóa, tốt hơn hết nên dẹp (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 1190

“…Vì mục đích đánh thức lòng dân, tôi cực lực phản đối cách chống cộng kiểu thiếu giáo dục. Ví dụ ghép lãnh tụ CS với súc vật, hay ghép tên lãnh tụ CS với những tên loài vật là không thể chấp nhận…”

chongtra_vanhoa

Đã chống cộng thì chính mình phải biết mình chống cái gì của Đảng Cộng sản (ĐCS) ? Nhiều người chống cộng nên suy nghĩ kỹ. Chính bạn chống cộng cho thỏa sự thù hằn hay chống cộng là để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn? 

Nếu vì sự thù hằn hay chỉ vì hùa theo ai đó thì đừng chống cộng làm gì, vì thù hận và hùa theo nó đưa đến sự cực đoan. Còn nếu chống cộng là để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thì xin mời bạn tiếp tục, đó là điều đáng trân trọng.

Hiện nay có hai loại chống cộng, chống cộng ý thức và chống cộng một cách vô thức. Chống cộng có ý thức, thì điều quan trọng nhất là hiểu sâu xa bản chất cộng sản. Phải đọc nhiều, phải nghiên cứu cái ác, cái phản tiến bộ mà nó đang che đậy để moi ra cho mọi người biết. 

Nếu bạn không có khả năng viết, hãy viết một câu ngắn để thể hiện chính kiến, hay copy bài khác về trang nhà kèm theo câu nhận xét. Có người viết được, có người không viết được, nhưng ai cũng có khả năng đọc. Vì vậy, các bạn nên đọc kỹ thì sẽ chọn cho mình cách chống cộng đúng đắn.

Còn một điều nữa, ĐCS là một tổ chức rất lớn, việc giải thể chế độ là việc của toàn dân, cho nên không thể một cá nhân mà chống nổi cộng sản (CS). Với cá nhân, chỉ có thể làm cho dân thức tỉnh để họ cùng tổ chức chính trị đối lập lật CS, chứ chẳng có một cá nhân nào chống nổi. Nếu dân chưa thức tỉnh, thì sẽ không có đất sống cho tổ chức chính trị đối lập. Nên phải hiểu, bước chập chững đầu tiên là nói cho dân hiểu, điều này với cá nhân ai cũng có thể làm được.

Vì mục đích đánh thức lòng dân, tôi cực lực phản đối cách chống cộng kiểu thiếu giáo dục. Ví dụ ghép lãnh tụ CS với súc vật, hay ghép tên lãnh tụ CS với những tên loài vật là không thể chấp nhận. 

Tôi tôn trong sự thật, nên những người CS dù có ém sự thật trong ngõ ngách nào tôi cũng lôi ra, và tất nhiên chống Cộng kiểu vô văn hóa tôi cũng chống luôn. Nhắc thế cho ai trong friendlist của tôi có kiểu chống Cộng như thế thì hãy tự unfriend tôi đi. Nếu đọc những status trên news feed của tôi ở dạng như thế tôi cũng unfriend. 

Kính báo để các bạn được rõ. Chống Cộng vô thức như thế là phá hoại công lao người chống Cộng tử tế, tôi sẽ không chấp nhận những người như vậy đứng trong friendlist mình.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/dongacanada/posts/132909190963530