Về hai lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng (Bùi Tín)

Lượt xem: 2608

"...Đây là hai lời phát biểu nghiêm trọng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính chất đe doạ, chụp mũ, vu cáo một số lớn đội ngũ các đảng viên cao cấp, trí thức đòi tự do dân chủ, nhân quyền là những quyền phổ quát của nền văn minh chính trực của nhân loại..."

nguyenphutrong67
Nguyễn Phú Trọng kiêu ngạo, tự mãn

LTS: Hiện nay ông Bùi Tìn đang nằm bệnh viện Sevran, ông vẫn tiếp tục viết bài không dùng máy vi tính mà chỉ viết tay. Ông mong bạn bè vào thăm để giúp ông gởi bài đi và biết tin tức tình hình VN ( DCSVN). Cám ơn anh Sơn Hà đã chuyển bài vở của ông đến chúng tôi.

Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, xin công bố rộng rãi đến công luận quốc tế và trong nước về hai (2) tuyên bố của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian gần đây:

1/ Vào tháng 1-2018, trước Quốc hội và đông đảo các nhà báo, ông Trọng phát biểu: “Những đảng viên đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện Tam quyền phân lập là bị tác động bởi bọn phản động, phải bị khai trừ ra khỏi Đảng”.

2/ Trong tháng 7, ông Trọng lại tuyên bố: “Những kẻ đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ CNXH, đòi Tam quyền phân lập, đều là bọn bất hảo” (có nghĩa là bọn trộm cắp, lừa bịp, đĩ điếm, gian manh…).

Đây là hai lời phát biểu nghiêm trọng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính chất đe doạ, chụp mũ, vu cáo một số lớn đội ngũ các đảng viên cao cấp, trí thức đòi tự do dân chủ, nhân quyền là những quyền phổ quát của nền văn minh chính trực của nhân loại. Ông là một con người nổi tiếng giáo điều, cổ hủ, kiêu ngạo và tự mãn.

Chúng tôi yêu cầu các đảng viên có lập trường ủng hộ dân chủ đa nguyên thảo luận rộng rãi hai tuyên bố trên có tính chất khiêu khích và chụp mũ, khi chính đảng CS nêu ra mục tiêu là xây dựng chế độ dân chủ bình đẳng, văn minh và phát triển.

Mong rằng các Tổng bí thư, đảng viên CS toàn thế giới lưu ý đến lập trường chính trị, xúc phạm lương tâm chính trị, danh dự của các đảng viên CS toàn thế giới.

3/ Chúng tôi yêu cầu khẩn thiết các đảng viên đòi dân chủ, tự do cho toàn dân lưu ý Ủy Ban Kiểm Tra TƯ lo thanh tra kiểm soát đảng xem xét.

Hai lời phát biểu trên đây vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và Điều lệ Đảng.

Yêu cầu chức năng của Tổng Bí thư phải không tham quyền, có thái độ nghiệm cách dân chủ. bình đẳng, tôn trọng pháp luật, biết đoàn kết toàn đảng, thực thi dân chủ nhân quyền, từ đó xem xét chức trách, tư cách Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, để đảm bảo uy tín của lãnh đạo Đảng, cả trong nước lẫn quốc tế, nhằm đưa đất nước đến ổn định, bình an và phát triển trong tự do bình đẳng, phù hợp với thế giới dân chủ văn minh.

Với một ông Tổng Bí thư, việc này không thể dễ dãi bỏ qua. Ông Trọng thiếu một lời xin lỗi vì đã xúc phạm hạ nhục hàng triệu đảng viên cộng sản có tâm nguyện vì một nền dân chủ đích thực cho Việt Nam.

Bùi Tín

bai_buitin01

bai_buitin02

Bài viết tay của ông Bùi Tìn