....Nơi đó....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1573

“…Gió Thu về sương khói hội vong
Hồn thiêng hiu hắt trước bão giông
Man mác mùi rượu nhang khấn vái
Chiêu mộ hồn lữ thứ long đong…”

trang_buon

Nơi đó các anh đã nguyện lòng
Hồn thiêng Biển Đảo khóc non sông
Là nạn nhân bi thương thời đại
Mộ tim lạc lõng giữa đời đông

Nơi đó các anh đã chạnh lòng
Hồn thiêng uất nghẹn đắng chất chồng
Giữ khí khái kiêu hùng nhẫn nại
Ải Nam Quan về cõi trống không

Nơi đó các anh đã say nồng
Hồn thiêng Dốc Bản gọi mênh mông
Đảo Biển Đông chia đời nghi ngại
Mộ tim quạnh quẽ kiếp phiêu bồng

Gió Thu về sương khói hội vong
Hồn thiêng hiu hắt trước bão giông
Man mác mùi rượu nhang khấn vái
Chiêu mộ hồn lữ thứ long đong

....

Trần Thị Tuyết Nhung