....Điểm oan....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1707

“…Không xin - dư oan điểm - mặt tro
Có lạ gì đâu một chữ phò
Khăng khăng quyết làm cho sáng tỏ
Làm hại quan trên vướng hỏa lò…”

trieutaivinh
Ông Triệu Tài Vinh có con gái "dư oan điểm"

Không xin - dư oan điểm - đâm lo
Thông minh sẵn có bởi trời cho
Lời giải bài thi đâu quá khó
Phong bì còn chất đống cả kho

Không xin - dư oan điểm - phải bo
Nhân thân tự kiểm mặt buồn xo
Ngẩu nhiên điểm dư oan mà có
Mặt gian mắc nạn dày như mo

Không xin - dư oan điểm - mặt tro
Có lạ gì đâu một chữ phò
Khăng khăng quyết làm cho sáng tỏ
Làm hại quan trên vướng hỏa lò

Không xin - dư oan điểm - đong đo
Tinh quái kỳ thi lũ óc nho
Kết luận khách quan cùng một rọ
Vô tình tổn hại cả triều to

Không xin - dư oan điểm - khéo lo
Tưởng rằng hốt xong trận sẽ no
Mới chỉ lòi một con chốt chó
Thì là mà ...im lặng vòng vo

Trần Thị Tuyết Nhung

chuabietten01
Ông Sái Công Hồng yêu cầu làm rõ và kiểm điểm tổ chấm thi môn Ngữ văn tại Lạng Sơn.