…Tôi quyền Tồi!… (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1586

“…Thao túng quyền hành dân tức tưởi
Mặc lòng dân bức bách sục sôi
Ra luật kiểu đầu môi chót lưỡi…”

haminhhue

Ăn theo nói leo trên nạt dưới
Bản chất thời lạc hậu quàng xiên
Chính thể quốc gia trò đen đủi
Máu màu cờ như rách vô duyên
Xứng đáng tầm nhìn nghe dân chửi
Tráo trở trò độc đảng khùng điên
Mặt dày mải miết tai bịt lưới
Định hình loại nhân cách chuyên quyền

Thao túng quyền hành dân tức tưởi
Mặc lòng dân bức bách sục sôi
Ra luật kiểu đầu môi chót lưỡi
Lộ hình hài đục khoét tanh hôi
Lo vơ vét hại dân bán nước
Leo lẻo mị dân thói chim mồi
Khuất tất tay sai che mưu chước
Dìm bức đời dân kiếp nổi trôi

Leo một bước ăn trên ngồi trước
Thêm quyền là Tôi có quyền TỒI

Trần Thị Tuyết Nhung