....Đầy tớ ơi...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1936

“…Sao giờ lừa dân bày bánh vẽ
Miếng ăn hóc hiểm đói trơ da
Búa liềm cứ chực chờ giáng họa
Ra rả ru lời lẽ ba hoa…”

dua_vao_dan

Đầy tớ ơi ! - Máu dân thắm đỏ
Bao đời chung sức giữ nước nhà
Sao giờ lừa dân bày bánh vẽ
Miếng ăn hóc hiểm đói trơ da
Búa liềm cứ chực chờ giáng họa
Ra rả ru lời lẽ ba hoa

Đày tớ ơi ! - Để dân đổ vỏ
Rừng vàng biển bạc của ông cha
Trở thành của cải riêng một nhóm
Sống xa hoa hủ nếp chuột sa
Bán ăn hết quê hương lãnh thổ
Mặc sức dân xương máu đổ ra

Đày tớ ơi ! - Nhìn dân cho rõ
Trên hàng cao êm ghế mát-xa
Trong túp lều đơn sơ cao nghệu
Có thấy dân tình lúc mưa sa
Quằn trong lũ quơ tìm đường sống
Quơ tìm câu - Nhân ái +Thật thà

Trần Thị Tuyết Nhung