....Trí thức ơi...!. (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 2655

“…Đại diện thế hệ là trí thức
Đại diện dân sinh từ chuẩn mực
Hãy quyết liệt góp thêm công sức
Trí thức là sức mạnh toàn dân…”

trithuc01_mcescher

Cũng bởi nhờ luật an ninh mạng
Lòi ra loại trí thức khốn nạn
Chỉ chường mặt khi trời chạng vạng
Lo phì gia tốt mạng mình thôi

Chỉ dám đọc các bài theo cộng
Chỉ ca tụng bút bồi chính thống
Lo sợ dân oan gây bạo động
Suốt ngày like thiếu nữ chổng mông

Vu khống đặt điều toàn tin vịt
Nơm nớp sợ thế lực thù địch
Chuyện oan ức tai ngơ mắt bịt
Mặc dân tình chân chính hy sinh

Trí thức ơi! - Tham gia tụ tập
Mạnh dạn giúp dân từ các cấp
Ủng hộ quyền dân chủ dân lập
Quyền biểu tình tiếng nói công khai

Đại diện thế hệ là trí thức
Đại diện dân sinh từ chuẩn mực
Hãy quyết liệt góp thêm công sức
Trí thức là sức mạnh toàn dân

Cùng dân chung ý diệt tham quan
Cùng dân chung ý diệt bạo tàn
Mong Tổ quốc Quê hương tươi sáng
Cơ đồ dân tộc mãi hiên ngang

Trần Thị Tuyết Nhung