...Bạn...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 2220

“…43 năm biết bạn là ai
Nỗi đau tim tôi vinh danh bạn
Khí phách hiên ngang không than vãn
Dấn thân chống chuyên chính độc tài…”

ban_di_bieutinh

43 năm biết bạn là ai
Tiếng khóc trong tim tôi thương bạn
Chịu hết cảnh máu rơi hoạn nạn
Trước dùi cui rào chắn kẽm gai

43 năm biết bạn là ai
Tiếng cười trong tim tôi nhớ bạn
Chí đấu tranh thiệt thòi không nản
Trước cùm gông nghiệt ngã khổ sai

43 năm biết bạn là ai
Nỗi đau tim tôi vinh danh bạn
Khí phách hiên ngang không than vãn
Dấn thân chống chuyên chính độc tài

43 năm biết bạn là ai
Nhịp tim tôi đồng hành theo bạn
Không sợ ách ngu dân độc đảng
Đấu tranh mong đất nước đổi thay

Trần Thị Tuyết Nhung