....Đau lắm....! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1730

“…Lãnh thổ rơi vào tay bọn cướp
Độc tài chia bạo quyền khủng khiếp
Đời thường thành địa ngục trần gian
43 năm nghiệt ngã kinh hoàng…”

congan_danap_dan02
Ảnh minh họa

Tiếng đất và cỏ cây òa khóc
Lẫn trong tiếng dùi cui nện đập
Âm thanh tuyệt vọng cả góc trời
Chủ nghĩa thiên đường sao xác xơ
Dáng dấp những dân oan thấp cổ
Oán than vô vọng đầy phẫn nộ
Trả lại dân chân lý tự do
Quyền làm người thực sự ấm no

Tiếng đất và cỏ cây bất lực
Kêu thảm thiết hoang tàn thách thức
Cả côn trùng hòa điệu bi ai
Chủ nghĩa thiên đường lộ hình hài
Lãnh thổ rơi vào tay bọn cướp
Độc tài chia bạo quyền khủng khiếp
Đời thường thành địa ngục trần gian
43 năm nghiệt ngã kinh hoàng

Tiếng đất và cỏ cây than trách
Lũ kiêu binh ngu đần hống hách
Quyền lực tham bần đến thất kinh
Chủ nghĩa thiên đường ác dân khinh
Rình đến tận chân tơ kẻ tóc
Chặn hết nẻo đường ngang lối dọc
43 năm lừa lọc gian tà
Màu cờ thấm máu quá xót xa
....
Màu cờ thấm máu dân đau lắm

Trần Thị Tuyết Nhung