Chủ nghĩa: Mackeno! (Phan Huy)

Lượt xem: 1518

“…Mặc kệ nó! Ta còn đang tất bật
Viếng thăm thầy lễ Phật cúng đàn chay
Lên chùa Hương trẩy hội suốt đêm ngày
Nhập đồng cốt quan ngài mong thoát nạn…”

khong_lydo_ngheomai

Mặc kệ nó! Một Miền Trung biển chết
Cá trắng bờ chật nước nghẽn trùng khơi
Độc chất hiểm nguy sự sống con người
Còn di hại đến bao đời con cháu

Mặc kệ nó! Những đoàn người tranh đấu
Đòi áo cơm quyền sống kiếp nhân sinh
Đòi tự do dân chủ lẽ công bình
Trước đàn áp bạo hành quân Cộng phỉ

Mặc kệ nó! ta còn lo suy nghĩ
Làm thế nào vào đảng mộng đồ vương
Làm thế nào vớ được ghế trung ương
Là vinh hiển đời đời cho con cháu

Mặc kệ nó! ta còn vui cuộc nhậu
Tiệc linh đình ca hát nhạc ô kê
Em thơm như múi mít tựa vai kề
Ta chỉ muốn liên hoan này bất tận

Mặc kệ nó! Ta còn đang rất bận
Chiếm đất đai gom đá quí vàng đô
Làm sân gôn khách sạn tậu ô tô
Cờ đã đến tay rồi ta phải phất

Mặc kệ nó! Ta còn đang tất bật
Viếng thăm thầy lễ Phật cúng đàn chay
Lên chùa Hương trẩy hội suốt đêm ngày
Nhập đồng cốt quan ngài mong thoát nạn

Mặc kệ nó! trăm điều đã có đảng
Đảng anh hùng vô địch Mac Lê nin
Thêm cao siêu tư tưởng Hồ chí Min
Cùng thiên tài Ma dê và Chó lú

Mặc kệ nó! những bọn người lam lũ
Đang đòi đất đai nhà cửa ruộng vườn
Đòi tự do công bình và hạnh phúc
Chẳng bao giờ ta trả, chớ tơ vương!

Phan Huy MPH
Nguồn: https://fdfvn.wordpress.com