Chỉ một kẻ nội thù (Vũ Linh Huy)

Lượt xem: 1458

Nước ta sắp mất rồi
Giặc Tàu đang rút ruột
Chờ “Đặc Khu” thành luật
Là chiếm trọn Việt Nam

bieutinh_chong_dackhu

Chỉ một KẺ NỘI THÙ
Của toàn thể dân tộc
Là cộng sản ác độc
Đang bán nước cầu vinh

Toàn thể người Việt mình
Là anh em ruột thịt
Ta quyết tâm đoàn kết
Một dạ chống giặc Tàu

Dù bạn thuộc phía nào
Làm gì trong cuộc chiến
Giờ nước nhà nguy biến
Ta còn hận thù sao?

Dù theo tôn giáo nào
Ta vẫn là người Việt
Dù “chính trị không biết”
Nước mất, sao đành cam

Dù là Bắc hay Nam
Hải ngoại hay trong nước
Ta quyết tâm chung bước
Giữ đất, biển, núi đồi

Nước ta sắp mất rồi
Giặc Tàu đang rút ruột
Chờ “Đặc Khu” thành luật
Là chiếm trọn Việt Nam

Ai ơi nỡ đành cam
Nhìn Việt cộng bán nươc
Và giặc Tàu cướp nước
Mà ngoảnh mặt làm ngơ

Chẳng còn nhiều thì giờ
Phải ra tay hành động
Phải ngăn tay Việt cộng
Để giữ nước, bạn ơi

Boston, ngày 20 tháng 6 năm 2018
Vũ Linh Huy