....Người bình thường...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1650

“…Thà làm người bình thường thương nước
Sáng suốt trước hiểm họa điêu linh
Hơn là cúi gập mình chùn bước
Lừa dân vào địa ngục u minh
Giấu mặt lập lờ ký mật ước
Đưa quê hương vào cảnh cùng đinh…”

bieutinh_vinh_1706_04

Thà làm người bình thường giữ nước
Muôn đời vẹn lãnh thổ toàn vinh
Nuôi chí tiếp gian nguy đi trước
Lắng nghe thấu đáo việc dân sinh
Rèn khí phách anh minh thao lược
Đưa thuyền dân đến bến an bình

Thà làm người bình thường yêu nước
Hơn là lãnh đạo ác dân khinh
Tham gian manh ươn hèn khiếp nhược
Gây nhiễu nhương chảy máu dân mình
Bày bao kế hèn mưu bẩn chước
Đẩy lòng dân vào cảnh bất bình

Thà làm người bình thường thương nước
Sáng suốt trước hiểm họa điêu linh
Hơn là cúi gập mình chùn bước
Lừa dân vào địa ngục u minh
Giấu mặt lập lờ ký mật ước
Đưa quê hương vào cảnh cùng đinh

....

Trần Thị Tuyết Nhung