...Đừng khóc...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 2069

“…Bình Thuận ơi - vẫn hoài khổ nhọc
Hiểm họa tủi đời chẳng đâu xa
Cùng trời cuối đất thấm can qua
Chân vẫn bước đêm ngày trằn trọc…”

bieutinh_1006_10_binhthuan00

Bình Thuận ơi - nén đau đừng khóc
Màu xanh dĩ vảng đã xa rồi
Hàng dừa cao tiếc nuối khôn nguôi
Hương muối biển ngậm ngùi trên tóc

Bình Thuận ơi - thương đời gai góc
Số phận bần cùng sẽ ra sao
Môi trường bị hủy diệt hư hao
Đất khô cằn cỏ non không mọc

Bình Thuận ơi - vẫn hoài khổ nhọc
Hiểm họa tủi đời chẳng đâu xa
Cùng trời cuối đất thấm can qua
Chân vẫn bước đêm ngày trằn trọc

Bình Thuận ơi - một thời ngà ngọc
Sắc hương tan biến hóa đất vôi
Uất hận dồn dập chực trào thôi
Mặc niệm trước vô vàn chất độc

Trần Thị Tuyết Nhung