...Bắt....Bắt nữa...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 2058

“…Bắt - Bắt dân thêm hoài đó hả
Lòng dân căm phẫn lắm đó nha
Che giấu điều xấu sai gian trá
Siết dân ức hiếp đã quá đà…”

congan_danap

Bắt - Bắt dân thêm nữa đó hả
Kích động lòng uất hận nổ ra
Ách độc tài khinh dân như rạ
Xương rơi máu đổ quyết chẳng tha
Quê hương xã tắc thành cặn bả
Búa lớn liềm to lóc thịt da
Còn ai thấu hiểu điều nhân quả
Màu cờ là máu của dân ta
Bức hại dân tan lòng nát dạ
Gây bao hiểm họa bởi điêu ngoa

Bắt - Bắt dân thêm hoài đó hả
Lòng dân căm phẫn lắm đó nha
Che giấu điều xấu sai gian trá
Siết dân ức hiếp đã quá đà
Lòng dân sôi sục đau không tả
Máu đào sao không biết xót xa
Thống trị độc tài che nhục nhã
Đâu ngờ chuyên chính ta giết ta
Hủy diệt giống nòi đau vật vã
Ngập trời tang tóc tiếng khóc la

Trần Thị Tuyết Nhung