"Không" Luật an ninh mạng…! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 2213

“…Cùng phản đối kiểm tra truy cập
"Không" - Luật an ninh mạng ngu si
Chẳng cho dân tự quyết làm gì
Luôn dối gian nhẫn tâm và rình rập…”

luat_anninh_mang01

Sao lại có "chuyên chính" nhồi nhét
Những sắc luật đạo dụ sai lầm
Quyền biểu tình chính đáng nảy mầm
Sức mạnh lòng dân như sấm sét

Còn đâu nổi hoảng kinh sợ chết
Bởi những thòng lọng chuyên rình mò
Giết người vô tội chẳng đắn đo
Khiến dân oan thiệt thòi mất hết

Đâu còn thời giả điên ngây dại
Giao mạng sống chung với bọn hèn
Vận nước như canh bạc rủi đen
Bán nước rước điêu linh bại hoại

Cùng phản đối kiểm tra truy cập
"Không" - Luật an ninh mạng ngu si
Chẳng cho dân tự quyết làm gì
Luôn dối gian nhẫn tâm và rình rập

Trần Thị Tuyết Nhung