....Bạn ơi đứng dậy!... (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 2282

“…Chín chín năm trò hề quỉ quái
Vĩnh viễn mất nước trước tầm tay
Kẻ bán nước gian manh trông thấy
Mau cùng tôi đứng dậy hôm nay…”

hanhvi_bannuoc

Tôi với bạn nắm tay khí khái
Trái tim đau thời thế đổi thay
Khí tiết liệt thân tâm tự tại
Ung dung đời cát bụi mỗi ngày
Chân tiếp đất an lòng thư thái
Đội trời đầu giữ óc thẳng ngay
Nhìn thế sự lố lăng ngang trái
Oán than nào tan nhục đắng cay
Chín chín năm trò hề quỉ quái
Vĩnh viễn mất nước trước tầm tay
Kẻ bán nước gian manh trông thấy
Mau cùng tôi đứng dậy hôm nay

Trần Thị Tuyết Nhung