Hãy mở lại hồ đối thoại Nguyễn Thạch - Từ Đôn Tín để lấy lại khí phách Việt Nam (Đặng Xương Hùng)

Lượt xem: 1542

“…Tất cả Bộ Ngoại giao, kể từ các Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Phạm Quang Vinh … hãy đứng đằng sau Bộ trưởng Phạm Bình Minh để tạo thành một tập thể đoàn kết vạch trần âm mưu thâm độc của Trung Quốc…”

nguyencothach01
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (giữa)
gặp gỡ người đồng sáng lập đảng Xã hội Pháp Jean-Pierre Chevènement năm 1982 - Ảnh: Le Monde

Thư ngỏ gửi các bạn ở Bộ Ngoại giao

Tôi là Đặng Xương Hùng, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, đã từ bỏ đảng.

Tôi viết thư ngỏ gửi đến các bạn về câu chuyện đặc khu kinh tế mà thực chất là lãnh đạo Việt Nam muốn bán đất cho Trung Quốc 99 năm.

Trong sự việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, có thể các bạn còn được coi là bị động dính líu liên lụy. Nhưng nếu sự vụ bán đất cho Trung Quốc 99 năm thành hiện thực thì các bạn phải nhận trách nhiệm đồng lõa lớn nhất.

Không ai có thể hiểu thấu câu nói của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch “thời kỳ bắc thuộc lần thứ hai đã bắt đầu”, bằng các bạn.

Không ai nắm giữ hồ sơ đầy đủ về Trung Quốc bằng các bạn.

Không ai thấm và hiểu rõ bản chất của hội nghị Thành Đô bằng các bạn.

Không ai có trải nghiệm nhiều trong đàm phán với phía Trung Quốc bằng các bạn. Các bạn đã thấm đòn rất nhiều về cái mồi “đại cục”, cũng như những đe dọa trực tiếp trên bàn đàm phán của đồng cấp Trung Quốc “các đồng chí không thực hiện đúng theo tinh thần của thỏa thuận cấp cao”. Cũng vì những chiêu bài lấy cấp cao làm áp lực lên cấp dưới mà chúng ta đã phải nhân nhượng rất nhiều trong đàm phán lãnh thổ với phía Trung Quốc, thiệt thòi bao giờ cũng nằm ở phía ta.

Hãy can đảm lên các bạn. Hãy mở lại hồ sơ đối thoại Nguyễn Cơ Thạch - Từ Đôn Tín để lấy lại khí phách Việt Nam.

Tất cả Bộ Ngoại giao, kể từ các Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Phạm Quang Vinh … hãy đứng đằng sau Bộ trưởng Phạm Bình Minh để tạo thành một tập thể đoàn kết vạch trần âm mưu thâm độc của Trung Quốc muốn dùng sự hèn mạt của một số lãnh đạo cấp cao dần thôn tính đất nước ta, theo như luật thành lập những đặc khu kinh tế 99 năm cho Trung Quốc nêu trên.

Cầu mong linh hồn linh thiêng của cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch phù hộ, nâng đỡ người con trai nối nghiệp của mình đủ dũng cảm, anh minh để có thái độ dứt khoát trong thời điểm quan trọng này của đất nước, của dân tộc.

Hèn nhát trong thời điểm này, tôi e rằng các bạn sẽ để lại tiếng xấu đến ngàn thu.

Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.

Genève, 4/6/2018
Đặng Xương Hùng

Nguồn: facebook.com/dang.xuonghung/posts/10214331165906516