...SA CƠ...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 557

“…Tổ quốc tồn vong đầy vận chướng
Sa cơ uất nghẹn nuốt đau thương…”

vnch_battu

Tháng Tư tan nát mộng sa trường
Buông súng gục đầu khóc quê hương
Yên bình chỉ có trong tâm tưởng
Khắc vết hận vương tận phố phường
Ân tình lắng đọng đời đổi hướng
Chí cả chôn vùi khắp muôn phương
Trăn trở đắng cay sầu khật khưỡng
Máu đào rơi nhuộm thấm thiên đường
Oán than chồng chất cao vượt ngưỡng
Hy vọng biến binh bấy hơn tương
Tổ quốc tồn vong đầy vận chướng
Sa cơ uất nghẹn nuốt đau thương

Trần Thị Tuyết Nhung