...ĐEN...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1367

“…Sống đời trai chinh chiến ngang tàng
Mảnh poncho thẻ bài chêm giữa
Đã ôm thây ngã chốn rừng hoang…”

thangtu_den

Ngày Tháng Tư anh không về nữa
Ngày Màu Đen cả nước có tang
Ngày Tháng Tư chìm trong binh lửa
Ngày Hận Sầu vận nước đa đoan
Ba Má chờ cơm anh từng bữa
Những đứa em nước mắt khô khan
Không chỉ riêng anh - còn nhiều nữa
Sống đời trai chinh chiến ngang tàng
Mảnh poncho thẻ bài chêm giữa
Đã ôm thây ngã chốn rừng hoang
Sao vẫn còn nghe lời anh hứa
Ngày anh về nắng ấm chói chan
Dấu chân anh về bên hiên cửa
Gieo niềm tin - vui vẻ xóm làng
Linh hồn anh soi hình điểm tựa
Gieo niềm tin - hạnh phúc huy hoàng

Trần Thị Tuyết Nhung