...Tháng Tư...! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1388

“…Tháng Tư Giỗ Lớn khóc nghẹn ngào
Cõi lòng thắt quặn mắt chao dao
Âm dương cách biệt vương sầu não
Nước mất - Nhà tan - Biết tại sao…”

thangtu_den01

Tháng Tư Đen thất bại nháo nhào
Ngậm ngùi tơi tả mảnh y bào
Vùi dập xác thân ngày giông bão
Ngập tràn tang tóc hỏi trời cao

Tháng Tư Buồn lòng uất biết bao
Trời Nam thảm thiết giọt lệ đau
Gục ngã trên đường mùi đất máu
Phiêu bạt hồn ai oán hận trào

Tháng Tư Giỗ Lớn khóc nghẹn ngào
Cõi lòng thắt quặn mắt chao dao
Âm dương cách biệt vương sầu não
Nước mất - Nhà tan - Biết tại sao

Trần Thị Tuyết Nhung