Kịch TÔN NÓNG (Phạm Nguyên Trường)

Lượt xem: 1298

“…Mác lê với mao hồ
Cẩm nang cùng nhau đọc
Nay ra tay tàn độc
Sao nỡ đốt thiêu nhau?...”

loton02

Trên sân khấu, Tào Phi, Tào Thực và các quan chức thời hiện đại đứng trước một cái LÒ TÔN to, củi tươi, củi khô chất đầy xung quanh. Tào Phi nói với Tào Thực:

- Tao với mày cùng một tổ chức, bây giờ tổ chức xử lý mày. Người ta đồn rằng mày đi 7 bước làm được một bài thơ, nếu hôm nay đi 7 bước mà mày làm xong bài thơ nói về việc xử lý, nhưng không được nhắc đến từ xử lý và không được nhắc tới tên của tổ chức thì tao tha cho, vì như thế chứng tỏ mày là một nhà thơ xịn, rất xứng đáng là công dân của cường quốc thơ của chúng ta.

Tào Phi bước 7 bước ngắn, đến trước LÒ TÔN và đọc:

Củi khô thiêu củi tươi
Củi tươi trong lò khóc
Sinh ra từ một gốc
Mác lê với mao hồ
Cẩm nang cùng nhau đọc
Nay ra tay tàn độc
Sao nỡ đốt thiêu nhau?

cui_kho

Tào Phi ngớ người, chưa biết phải xử lý ra sao thì bỗng nhiên từ dưới đám khán giả có một gã đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, trông như người điên, nhảy lên sân khấu vừa mùa vừa hát:

Sao nỡ đốt thiêu nhau
Sao ra tay tàn độc
Củi khô cùng củi tươi
Tất cả đều củi gộc
Tất cả đều vào lò
Lửa phen này sẽ to
Tất cả đều vào lò
LÒ TÔN, LÒ TÔN NÓNG
Ha ha, ha ha..
vào lò, vào lò...

Trong khi gã điên mua hát, bọn quan lại đứng trên sân khấu lao vào đánh Tào Phi, đánh cả Tào Thực, rồi đánh nhau. Cảng tượng thật nhốn nháo. Màn hạ. Chỉ nghe thấy tiếng thét: “Lập lại trật tự mau, lính đâu! Lính đâu…”

HẾT

Phạm Nguyên Trường

Nguồn: phamnguyentruong.blogspot.com/2018/03/kich-lo-ton-nong.html