Viết tiếp về ông Hồ Chí Minh (bài 4): Di sản Hồ Chí Minh (Nhóm Đầm Xòe)

Lượt xem: 1717

“…Di sản vĩ đại nhất của ông là hiện có hơn 4 triệu đảng viên cộng sản ở vị trí luôn được cầm quyền, ăn tiền thuế của dân, ngày đêm học tập, trui rèn đạo đức của ông, tác phong của ông để chúng vô tư bán đất nước để kiếm và quyết liệt “ăn không từ một thứ gì của dân”…

lang_hochiminh

Trên mạng cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện những trí thức Việt Nam tung ra chiêu “Bàn về di sản Hồ Chí Minh” và khen ông ta ngút trời, rằng thì là lịch sử lúc ấy nó thế; những gì ông Hồ Chí Minh đã làm cho đất nước và dân tộc này là quá vĩ đại rồi. (Có thể những trí thức này chưa được xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật nên cố tung hô Di sản Hồ Chí Minh để kiếm ăn giải thưởng).
Tôi cũng xin góp một thống kê thay cho lời bàn về ông Hồ Chí Minh. Mong được trí thức Việt Nam soi sáng.

Di sản tức là cái để lại.

Theo quan sát của tôi, ông Hồ Chí Minh đã để lại di sản sau:
Đầu tiên (1): Đập vào mắt dân ta và toàn thế giới, đó là xác ông ta nằm trong lăng, được xây bằng bê tông cốt thép, bên ngoài lát đá hoa cương. Cửa vào lăng thường xuyên có 4 con ma với lưỡi lê tuốt trần, sáng loáng, canh giữ 24/24 giờ ngày; làm cho hồn ông không dám lai vãng tới để nhập vào xác cho siêu thoát. Cái xác đó, theo thời gian teo tóp dần. Bây giờ không biết có còn nặng nổi 20 kg hay không? Nhưng mỗi năm, cái xác đó, vẫn ăn một khối lượng của cải khổng lồ, đủ nuôi 2 vạn người trong một năm mà không cần phải làm gì cùng một lực lượng người đông cỡ một Bộ Tư Lệnh, đủ quân số để đi ngăn chặn một đội quân xâm lược của bất kỳ nước nào tiến vào Việt Nam.

Và cuối cùng (2), đó là di sản, mỗi năm một lần, các văn nghệ sĩ của chế độ xã nghĩa được chọn một số người để ăn không tiền thuế của dân qua việc nhận Giải thưởng Hồ Chí Mình mà chất lượng văn chương nghệ thuật chỉ sánh ngang tàu thuyền chở nước mắm của tỉnh Nghệ An – “Văn thơ Xã nghĩa sánh thuyền Nghệ An”.

3. Còn ở giữa hai di sản này thì tôi nhớ đến đâu nói đến đó:
3.1. Ông ném hiến pháp dân chủ tiến bộ nhất năm 1946 vào sọt rác, thay vào đó là hiến pháp Xã hội chủ nghĩa độc tài từ năm 1959 và theo vết trượt đó, hiến pháp nước Việt Nam cứ ngày một độc tài hơn, tập trung cao độ ở Hiến pháp năm 2013.

3.2: Ông đuổi đươc Tàu tưởng về nước. Nhưng lại đem xương máu của cả dân tộc, trường kỳ đánh nhau, làm mất mạng tới năm, sáu triệu người để đuổi đi 2 nền văn minh đứng đầu thế giới (Pháp và Mỹ). Họ có mặt ở Việt Nam chủ yếu là để khai hóa và gìn giữ đất đai lãnh thổ giúp mình. Trong khi các nước khác phải tìm mọi cách cầu thân và liên minh với họ. Để bây giờ Việt Nam ta phải cầu cạnh, quỳ gối xin làm ăn với họ thì họ lại ra yêu cầu phải có điều kiện kèm theo.

3.4. Ông phay 172 ngàn những nhân sĩ trí thức, những nhà nổi tiếng, những người có công với cách mạng, những người trung lương trong Cải cách ruông đất. Con đấu cha, vợ đấu chồng, an em nghi ngờ chém giết lẫn nhau; phá tan đạo đức làm người tối thiểu; đặt nền móng cho sự băng hoại không phanh nhân cách làm người của người Việt Nam.

3.5 Ông bất chấp mọi mất mát hy sinh của đất nước, dân tộc, quyết giành cho kỳ được độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước. 5, 6 triệu người đã phải bỏ mạng, đất nước tanh bành tan nát mà đến tận ngày nay đất nước vẫn chưa có tự do, độc lập. Đất nước cứ từng bước bị mất dần vào tay Tàu Cộng, còn độc lập thì Tàu Cộng bảo sao phải nghe vậy.

3.6. Ngoài cái lăng to đùng, tốn của cải, tượng ông, bảo tàng ông cũng mọc lên như nấm, tốn phí bao tiền của của dân, trong lúc dân vẫn lầm than khổ hạnh.

3.7. Thế giới kiến quốc người ta đi xuôi, ông lại đưa đất nước đi ngược. Ồng đã chọn đường kiến quốc sai. Để bây giờ, sau 70 năm, cả dân tộc vẫn cứ hành quân lùi lùi tiến bước trên con đường tăm tối hầm mộ đó, chưa thể quay đầu nhập đoàn và cùng tiến bước với thế giới văn minh được. Học ông, di sản bằng xương thịt của ông vẫn miệt mài tung hô ông lên là “danh nhân văn hóa thế giới, là anh hùng dân tộc”.

3.8 Ông đẻ ra mô hình nhà nước Hợp tác xã, cướp trắng trợn đất đai và tài sản của dân, nhốt dân vào một cái chuồng, biến miền Bắc thành một trại lính khổng lồ, cốt chỉ dễ bề ông sai khiến, sử dụng. Hơn 30 triệu dân miền Bắc đã bị đày đọa, khốn khổ, khốn nạn trong cái mô hình này. Đến nay sẹo vẫn hãy còn.

3.9. Ông, thực tế có vợ nọ con kia, nhưng ông lại nói: “Tôi không vợ không con, suốt đời phấn đấu hy sinh cho đất nước và dân tộc”; để bây giờ chúng học tập đức tính nói thì hay nhưng làm thì dở; xấu thì bảo là tốt, tốt thì bảo là xấu; có thì bảo là không; gian dối, lừa đảo, táng tận lương tâm, không còn biết xấu hổ là gì nữa.

3.10. Di sản vĩ đại nhất của ông là hiện có hơn 4 triệu đảng viên cộng sản ở vị trí luôn được cầm quyền, ăn tiền thuế của dân, ngày đêm học tập, trui rèn đạo đức của ông, tác phong của ông để chúng vô tư bán đất nước để kiếm và quyết liệt “ăn không từ một thứ gì của dân”, đàn áp bắt bớ tống tù bất kỳ ai nói không đúng ý bọn đảng viên cầm quyềnm, vân vân.

Nhóm Bà Đầm Xòe