Bốn trăm mười một (411) tỉ đồng xây xây tượng đài lớn nhất Đông Nam Á Quang Nam! (Xuan Ngoc Nguyen)

Lượt xem: 1186

“…Nước ta lắm bọn tâm thần 
Tượng to để chúng mị dân cầm quyền 
Ơn gì khi nước đã yên 
Công mẹ giờ đã đến phiên rã đời…”

tuongdai_me_anhhung

Tượng đài hơn cả núi cao 
Đầu dân đóng thuế còn cao hơn đài 
Cơm ăn chưa đủ miếng nhai 
Áo quần không đủ che dài tấm thân

Nước thải uống mãi bệnh dần 
Nhà thương chẳng có ở gần ở xa 
Trường học tìm mãi chẳng ra 
Môi trường xã hội dân ta bần cùng

Tham quan như những vi trùng 
Lột dân dân chẳng vẫy vùng oán than 
Thuế dân bạc tỷ bạc ngàn 
Đổ vào tượng đá túi quan xây nhà

Đói cơm ra ngắm tượng bà 
Đêm về đắp chiếu lệ nhòa đớn đau 
Dân tôi cuộc sống cơ cầu 
Xây chi nhiều tượng gieo sầu giết dân

Nước ta lắm bọn tâm thần 
Tượng to để chúng mị dân cầm quyền 
Ơn gì khi nước đã yên 
Công mẹ giờ đã đến phiên rã đời

Mẹ ơi thương mẹ thương mười 
Mẹ nuôi cơm gạo cho người chiến binh 
Bây giờ đã hết chiến chinh 
Nó còng cổ mẹ nó rinh cái nhà

Đất ruộng nó cũng chẳng tha
Ngày ngày chịu lạnh khóc òa vì ngu 
Chúng lột mẹ đến tận khu 
Hạt cơm không đủ thuế thu mỗi ngày

Bây giờ thương mẹ trắng tay 
Mồ cha mả mẹ ngày nay chẳng còn 
Mẹ ơi giờ cố mỏi mòn 
Học thêm chữ hán để còn chờ trung ( cộng )

Con thương những mẹ anh hùng 
Tín thằng cộng sản giờ khùng giờ điên!

Xuan Ngoc Nguyen

Nguồn: facebook.com/xuanngoc.nguyen.39904