Xuân về nỗi nhớ quê hương (Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 1380

“…Xuân này con vẫn xa quê.
Hy vọng xuân sau con trở về.
Cầu mong xuân sau trên đất Việt.
Hoa mai rực nở khắp đất trời…”

hoamai_hoaanhdao

Xuân này con vẫn xa quê.
Biết bao xuân nữa mới trở về.
Cuộc đời lưu lạc trong nỗi nhớ.
Có đâu vui sướng lúc vui xuân về.

Hiên nhà phủ trắng đầy hoa tuyết.
Khác chi một cảnh đám tang buồn.
Giá lạnh lòng tôi đầy ngao ngán.
Thương cho đất Mẹ vẫn điêu tàn.

Xuân này đất Mẹ vẫn như xưa.
Đói khổ triền miên đến mọi nhà.
Xã hội bao cảnh đầy oan trái.
Bất công ôi sao lắm thế này.

Pháp luật ngày nay ngồi chỗm trệ.
Đè đầu, cưỡi cổ đám dân oan.
Đất nước bao cảnh đầy oan trái.
Tự do chẳng thấy, chỉ thấy sầu.

Xuân này con vẫn xa quê.
Hy vọng xuân sau con trở về.
Cầu mong xuân sau trên đất Việt.
Hoa mai rực nở khắp đất trời.

Quê nhà sẽ có mùa xuân mới.
Mùa xuân ấm áp với tình người.
Mùa xuân lịch sử sang trang mới.
Mùa xuân tự do khắp đất trời.

Hoa Mai Nguyen