Đâu thời điểm thích hợp để khởi xướng cách mạng tại Tầu? (Chu Chỉ Nam)
Lượt xem: 63

“…Nước Tàu hiện tại không khác gì thùng thuốc nổ, chỉ cần một biến cố nhỏ cũng có thể là nguyên nhân tạo nên những bất ổn mang tính dây chuyền đưa đến xáo trộn toàn bộ xã hội, nền kinh tế đang khó khăn sẽ càng khó khăn hơn, thậm chí có thể sụp đổ…”

Read more
Khai rồi giấu đi thì khai làm gì? (Phạm Trần)
Lượt xem: 91

“…Ông Trọng nói hăng như sợ ma đuổi, nhưng đảng lại giấu nhân dân hồ sơ kê khai tài sản và thu nhập của chính cá nhân ông và của cả hệ thống  lãnh đạo thì có khác nào ông chửi vào mặt đảng và nhà nước đã làm gương mù rồi không?...”

Read more
Một chính quyền quái gở (Phạm Đình Trọng)
Lượt xem: 126

“…Đứng trước tuổi trẻ bệnh hoạn ma túy, đám quan chức cộng sản khép nép cung kính như đứng trước những anh hùng thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ rồi tay nâng phong bì, thân thiết kính tặng tiền, khuyến khích lớp trẻ cứ ném tuổi trẻ huy hoàng vào ma túy…”

Read more
Lố bịch (Từ Thức)
Lượt xem: 200

“…Việt Nam, như tất cả các nước độc tài, không có một chính sách gì. Trái lại, chế độ khuyến khích, hay ít nhất để tự do cho lớp trẻ tự hủy, để tạo một thế hệ bạc nhược…”

Read more