Báo quốc doanh (Nguyễn Đình Bổn)
Lượt xem: 80

“…Nếu tăng ni, Phật tử mà cung nghinh ông hòa thượng về cõi niết bàn hẳn là họ đang đứng đó (cái cõi niết bàn á) để đón ông. Nếu vậy cái cõi niết bàn đó đông vui phải biết! Mà làm gì có cõi niết bàn?...”

Read more
Cựu Đại sứ VNCH Bùi Diễm qua đời 'mất mát to lớn không thay thế' (BBC/Phạm Trần)
Lượt xem: 85

"Nếu mà nói tới sự giúp đỡ của người Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam, thì người ta cũng phải nói tới sự có mặt của những quân đội Trung Cộng ở miền Bắc trong suốt trận chiến tranh, những quân đội đó không tham gia vào trận chiến đối với miền Nam, nhưng đã giúp những người ở miền Bắc có tất cả sự dễ dàng để người miền Bắc có thể mang quân đội để mà tấn công miền Nam Việt Nam…”

Read more
Việt Nam quyền con người không? (Phạm Trần)
Lượt xem: 57

“…điều mà các Tổ chức nhân quyền Thế giới tố cáo nhà nước Việt Nam vi phạm các quyền con người là không oan. Có không đúng chăng là bảo rằng mọi người được đối xử bình đẳng và các quyền căn bản của người dân được Luật pháp của CSVN bảo vệ và tôn trọng…”

Read more
Cookie Dương: ‘Tin giả tàn phá cộng đồng Việt từ trong ra ngoài’ (VOA Tiếng Việt)
Lượt xem: 53

“Nhiều gia đình đã tan nát. Nhiều bậc cha mẹ đã quá cực đoan đến nỗi họ từ con, khiến những đứa con đã quay đi, không bao giờ nói chuyện với cha mẹ của họ nữa vì những ý kiến của cha mẹ họ quá kinh khủng để họ có thể tiếp tục kết nối với cha mẹ,”

Read more
Xét xử Trương Châu Hữu Danh nhóm Báo Sạch (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 81

“…Đảng cộng sản và bộ máy tuyên truyền từng chỉ trích, kết tội người đấu tranh dân chủ là chỉ lấy một sự việc mà quy kết bản chất chế độ. Ở vụ việc này cơ quan tuyên truyền cuả đảng CSVN đang lấy một lời nhận lỗi từ vụ việc để nhằm quy kết nhà báo Trương Châu Hữu Danh trong mọi việc khác anh ta làm…”

Read more