Phản khách vi chủ (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 177

”...Trong vấn đề này, chỉ cần chỉnh lại ý nghĩa chuyến đi của bà Ngân thì liền có một bức tranh hiện ra. Bức tranh ấy nó đã mô tả rằng, chính quyền Hà Nội đích thị là một đại lý của ĐCS Trung Quốc tại Hà Nội...”

Read more