Cám ơn nước Mỹ (Trần Trung Đạo)
Lượt xem: 155

“…Đêm cuối trong căn nhà cũ, tôi biết rằng mình không chỉ có một quê hương. Ngoài quê hương Quảng Nam Đà Nẵng ở Việt Nam, tôi còn có một quê hương khác, quê hương Boston trên nước Mỹ này…”

Read more
nhân lương tâm Anh Hùng (Thúc Lân)
Lượt xem: 140

“…theo cơ quan điều tra, Lê Anh Hùng “phạm tội khi đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự”, tức ông hoàn toàn bình thường. Ngược lại, nếu ông Hùng bình thường, mạnh khỏe, lý do gì lại tống ông vào trại tâm thần để chữa bệnh?...”

Read more