Ông quan trọng (Nguyễn Quang Lập)
Lượt xem: 243

“…Anh cười khì khì, nói từ ngày phát hiện ra giá trị nước bọt, tao bỏ chữ buôn nước bọt, trúng cực kỳ chưa thời nào buôn nước bọt trúng như thời này, dại gì không buôn, khe khe khe…

Read more
Save Vượng (Đặng Sơn)
Lượt xem: 118

“…Tư duy cốt lõi của dự án này xoay xung quanh 1 thứ chủ nghĩa hiện đại đã lỗi thời, mơ về 1 thứ tương lai lạc hậu, và kiên quyết bằng mọi giá đập đá vá trời, đem tiền đổ sông đổ bể chế ngự thiên nhiên…

Read more