hội

Lan man chuyện bả (chó) (Đỗ Trường)

“…Nhưng cái luật tị nạn còn ràng buộc chưa thể tống Thanh ra khỏi biên giới mà thôi. Bây giờ có kẻ âm thầm rước của nợ đi, chẳng lợi đôi đường cho cả hai Đức và Việt sao?...”

Read more
Làn sóng cán bộ khao khát tâm linh (Vũ Thạch)

“…Phải thừa nhận có nhiều cán bộ như ông Nguyễn Hộ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, Tướng Trần Độ, … đến cuối đời đã thực sự hối hận. Họ nhìn lại đời mình, đời con cháu mình, kể cả nhìn lại con cháu của các nạn nhân của mình mà đau lòng…”

Read more
Làng Lidice vườn rau Lộc Hưng (Đinh Minh Đạo)

“…Đòi lại công lý trong một xã hội không có công lý là một công viêc đầy gian truân. Tuy vậy, trong vụ Vườn Rau Lộc Hưng, chính quyền cộng sản đã bước quá xa lằn ranh đỏ của của công lý và đạo lý, họ đã vi phạm luật lệ do chính họ đề ra…

Read more
Lãnh chúa Viết Chữ (Xuân Khôi)

..Quảng Ngãi trở thành sân nhà của Nguyễn Hòa Bình, Võ Văn Thưởng, làm nơi đi về. Tình đồng chí, nợ ân tình của những người cộng sản, nên giúp đỡ, bảo vệ nhau là điều đương nhiên...”

Read more
Lao động cưỡng bức trong (Phạm Vương Các)

“…Nếu Việt Nam tiếp tục duy trì việc bắt buộc phạm nhân phải lao động sản xuất, đặc biệt các hàng hoá do họ làm ra nhập khẩu vào Châu âu bị phát hiện, Việt Nam phải đối diện với các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề theo Hiệp định…”

Read more
Lật mặt pháp quyền XHCN (Đỗ Ngà)

”...Nếu muốn xã hội ổn định hơn, quan chức không lộng hành với sự ỷ lại nhà nước bao che tội ác của mình thì chỉ có thể loại bỏ thể chế này, không khác được. Nếu để nó tồn tại, xã hội Việt Nam trong thời hiện đại này chẳng khác nào thời Trung Cổ...”

Read more
Lấy ‘mỡ’ quốc gia ‘rán’ dân lành (Trân Văn)

“…các loại tài nguyên, nguồn lực quốc gia còn là “mỡ” và dân chúng may mắn không bị “rán” trực tiếp thì cũng bị “rán” gián tiếp. So với thiên hạ, sự khác biệt, nếu có, nằm ở chỗ, tâm trạng nhiều người bị “rán” vẫn tràn ngập sự cảm kích, ngưỡng mộ. Thảm hơn cả là vẫn… tự hào!...”

Read more
Lấy thúng úp voi (Nguyễn Thùy Dương)

“…Trong vụ Thủ Thiêm khu đất ngoài ranh bị thu hồi nhầm rõ nhất chính là Nam Rạch Chiếc (NRC), NRC nằm ở phường An Phú không dính dáng gì đến Thủ Thiêm mắc mớ gì phải cuốn gói ra đi vì Thủ Thiêm?...”

Read more
Lấy xăng dập lửa... (Văn Công Hùng)

”...Xã hội chỉ nghiêm khi tất cả mọi người trong xã hội ấy đều thượng tôn pháp luật, đều không xử lý vụ việc bằng cách lách luật, "xúi" cấp trên xử lý người nói sự thật về mình. Như thế là kiểu khôn vặt, nó chỉ tồn tại ở thời xã hội còn mông muội..”

Read more