hội

Bất mãn chính trị gia tăng trong đại dịch (The Economist)

“…Bài dưới đây nói đến tác động của đại dịch Covid-19, sự phẫn nộ và phản ứng của người dân nhiều nước, nhất là tại các nước có thu nhập trung bình, nơi bất mãn thường ở mức cao nhất, cụ thể là bảy nước: Thái Lan, Cuba, Nam Phi, Colombia, Belarus, Brazil và Malaysia…”

Read more
Bắt tay thời Covy (Văn Công Hùng)

‘…Thấy báo chí đưa tin rầm rộ một bộ trưởng trong nội các từ chối bắt tay thủ tướng Đức cũng vì sợ... covid. Thì trong cái rủi có cái may, là cái con covid ấy nó làm người ta sợ bắt tay, dần rồi bỏ đi…”

Read more
Bảy (7) mật nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo thể làm bạn bất ngờ (Thái Thanh)

“…Nếu nhà nước không gia hạn để tiếp tục giữ bí mật thì cũng phải mất 30 năm để những thông tin “phức tạp” này được giải mật. Cuộc trấn áp ở Tây Nguyên, một trong những vấn đề mà nhà nước cho là phức tạp về tôn giáo, có thể sẽ được giải mật, nhưng phải chờ ít nhất đến năm 2034…”

Read more
Bảy mươi mốt (71) năm sống dưới chế độ Cộng Sản, dân tộc Trung Hoa được gì? (Vann Phan/Người Việt)

‘…tại đại hội thường niên của WHO nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ, đã có hơn 120 quốc gia – trong đó có cả nước đồng minh Nga của Cộng Sản Trung Hoa – ký tên vào nghị quyết yêu cầu mở “cuộc điều tra độc lập” về đại dịch COVID-19, chủ yếu nhắm vào Cộng Sản Trung Hoa…’

Read more