hội

Báo Sạch (Trịnh Hữu Long)

“…Ghét hay thích Báo Sạch, cứ việc. Nhưng hãy đồng thanh lên án chuyện chính quyền truy tố, bỏ tù họ. Quyền ngôn luận của Báo Sạch cũng chính là quyền ngôn luận của mỗi người trong chúng ta…”

Read more
Báo sắp về... (Trung Nguyễn)

“…Việc quản trị quốc gia nói chung và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội nói riêng đầy tiêu cực và kém hiệu quả như vậy, nên chuyện sụp đổ tài khóa quốc gia, biến động an sinh xã hội, gây bất ổn khôn lường cho những năm sắp tới, là có thể thấy trước…”

Read more
Bất mãn chính trị gia tăng trong đại dịch (The Economist)

“…Bài dưới đây nói đến tác động của đại dịch Covid-19, sự phẫn nộ và phản ứng của người dân nhiều nước, nhất là tại các nước có thu nhập trung bình, nơi bất mãn thường ở mức cao nhất, cụ thể là bảy nước: Thái Lan, Cuba, Nam Phi, Colombia, Belarus, Brazil và Malaysia…”

Read more
Bắt tay thời Covy (Văn Công Hùng)

‘…Thấy báo chí đưa tin rầm rộ một bộ trưởng trong nội các từ chối bắt tay thủ tướng Đức cũng vì sợ... covid. Thì trong cái rủi có cái may, là cái con covid ấy nó làm người ta sợ bắt tay, dần rồi bỏ đi…”

Read more