hội

Báo chí cách mạng, anh ai?! (Số Đỏ)

“…Bảo vệ một người yêu nước bằng các hành động thiết thực có thể đo đếm bằng các con số lớn lao hay là bảo vệ cho một số nghệ sỹ chưa làm được gì có ích cho Tổ Quốc nhưng đã nổi danh bằng những biểu hiện ngông nghênh, tự huyễn về quyền lực của mình đối với XH?!...”

Read more
Báo Chí đu dây cây búa trừng phạt (Tâm Don)

“…có nên đình bản tất cả 800 cơ quan báo chí nhà nước Việt Nam hay không? Sẽ có rất nhiều câu trả lời, trong đó chắc chắn có câu trả lời này: Nếu đình bản 800 cơ quan báo chí nhà nước thì cũng tốt thôi, vì nhiều giả dối sẽ không đến được với người dân!...”

Read more
Bạo động Mỹ - cờ Việt (Phạm Trần)

“…Riêng đối với hình ảnh lá cờ nền vàng-3 sọc đỏ, Quốc kỳ của Việt Nam Cộng hòa, đã bị ai đó, hay nhóm nào đó trong Cộng đồng người Việt vác đi biểu tình bạo loạn ngày 6/1/2021, sẽ tiếp tục gây nhức nhối và xâu hổ cho hàng triệu người của Việt Nam Cộng hòa trong nhiều năm…”

Read more
Bao giờ mới tỉnh giấc (Phạm Thanh Giao)

“…Và cứ thế, 90 triệu người dân “Chưa Là Nạn Nhân Trực Tiếp” còn lại kia, đứng ngoài nhìn “Những Nạn Nhân Xấu Số Đó” bằng những “Cặp Mắt Ái Ngại” và tự an ủi, “Không Phải Là Mình”…”

Read more