hội

Từ thiện hay ăn cướp (Người Buôn Gió)

“…Tại sao các tổ chức từ thiện khác bị giám sát chặt chẽ, trong khi tổ chức từ thiện do vợ ông Trương Hoà Bình, Trương Tấn Sang đứng ra làm, thu hàng trăm tỷ lại không ai dám thắc mắc…”

Read more
Tu tịnh khẩu (Tưởng Năng Tiến)

‘…Những lời chỉ trích, mỉa mai, xỉa xói, rỉa rói, rủa xả (rất khốn nạn/ mả bố chúng nó/ hút máu dân làm rượu làm trà/ đâm đầu vào nắp cống mà chết đi/ nhục lắm) đều là của thiên hạ cả hết trơn…’

Read more
Từ tự tử đến cờ rách (Tuấn Khanh)

“…Sở Văn hóa Thông tin và Truyền thông của Việt Nam sẽ phải có nhiệm vụ từ đây - mãi mãi về sau - phải rà soát tất cả các tác phẩm trong văn học nghệ thuật cũng như trong thực tế, để thay đổi những hình tượng bị "rách" không theo quan điểm của ngành Thông tin và Truyền thông…”

Read more
tưởng đảng đã lâm nguy (Phạm Trần)

“…đã có một bố phận không nhỏ, bao gồm những người làm báo, dân thường, trí thức và cán bộ đảng viên, đã quay lưng chống đảng, hay họ mới chỉ sổ toẹt vào cái mớ tư tưởng Mác-Lê và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đã lỗi thời và lạc hậu?...”

Read more
tưởng trọng nam khinh nữ trong các hội thánh dung dưỡng bạo lực gia đình như thế nào (Vicki Lowik)

‘…Văn hóa trọng nam khinh nữ ở cộng đồng Tin Lành có thể được thay đổi nếu có nhiều phụ nữ trở thành lãnh đạo hơn. Điều đó có thể xóa đi quan niệm đàn ông có quyền lực, đàn ông cao hơn phụ nữ, và có nghĩa là không còn có thể coi nhẹ những vấn đề gây ảnh hưởng đến phụ nữ nữa…’ 

Read more
Tuổi thọ của siêu vi khuẩn Covid19 trên giấy, thùng cạc tông, nhựa, gỗ sắt… (Phạm Thanh Giao)

“…Các loại virus thuộc giòng Coronavirus mới, bao gồm loại Covid-19 này, đều có một lớp vỏ bọc, một lớp mỡ bảo vệ các hạt virus khi chúng di chuyển từ người này sang người khác trong không khí. Vỏ bọc đó có thể bị khô đi dẫn đến sự hủy diệt, nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng đến quá trình đó…’

Read more
Tưởng chỉ Saudi Arabia (Phạm Thanh Giao)

‘…Ngay sau khi đứng ra làm nhân chứng, hai người này được Donald Trump để mắt đến với những cái tweets mang nặng tính chất o ép và đe dọa. Ngay cả cái Twitter của Tòa Bạch Ốc cũng tung ra những cái tweets đầy đe dọa đến họ…’

Read more
Tượng đài công ơn tiền nhân (JB Nguyễn Hữu Vinh)

”..hãy đưa tất cả những việc thờ phụng, những lư hương, những nhang khói ra khỏi những tượng đài Hồ Chí Minh đang nhan nhản khắp đất nước này như Cần Thơ, Hòa Bình… Bởi đó không hề là đền, chùa, càng không phải là nơi thờ phụng...”

Read more
Tương lai bất định (Nguyễn Tuấn)

“…Những câu nói của họ cho thấy họ lo cho người khác hơn là cho chính họ. Cái tâm của họ được thể hiện rất rõ. Nhưng các quan toà hình như không quan tâm đến nỗi lo đó, và đó là một nỗi bất hạnh của xã hội. Tương lai của những đứa trẻ trong Thiền Am rất ư là bất định…”

Read more
Tương lai của đất nước... (Phạm Minh Vũ)

“…Em phải ngủ ở đó, vì ngân sách đã bị quan tham vơ vét rồi còn đâu. Em phải nằm đó vì đất đai bị xà xẻo, phân lô và tiền cũng chạy vòng vào tay quan chức để gửi ra nước ngoài hết rồi còn đâu. Em nằm ngon giấc, mơ về thiên đường…”

Read more
Tương lai nào cho chúng ta? (Đỗ Cao Cường)

”...tôi sợ rằng với thực trạng môi trường cũng như mô hình quản lý nhà nước theo kiểu cảm tính hiện nay, rất nhiều đứa trẻ sẽ không còn cơ hội đón bình minh trên đất nước, tôi sợ rằng ngày chúng sinh ra cũng là ngày chúng lìa đời...”

Read more
Tượng mộ đang mất… (Văn Công Hùng)

“…không còn không gian làng truyền thống thì chiêng và các loại hình nghệ thuật dân gian như Hri (hmon, khan), xoang... cũng không còn đất để tồn tại, và không còn người sử dụng vải thì nghề dệt thổ cẩm cũng chả còn...”

Read more