hội

Trình độ lãnh đạo (Võ Xuân Sơn)

“…Làm sao mà một chế độ, muốn bảo toàn quyền lực lãnh đạo của mình, lại có thể để cho một kẻ không biết nhắn tin điện thoại, không biết dùng máy tính, làm tổng cục trưởng một tổng cục có rất nhiều thứ liên quan đến công nghệ cao?...”

Read more
Trò chơi quyền lực (Phạm Đình Trọng)

“…Nhắc tới Nguyễn Đức Chung để càng thấy rõ với tội phạm tham nhũng Tất Thành Cang, chẳng hề có chống tham những thực sự, chẳng hề có nhà nước pháp quyền. Chỉ có trò ảo thuật chống tham nhũng là trò chơi của quyền lực đảng để diễu cợt pháp luật, báng bổ công lí và khinh bỉ người dân mà thôi…

Read more
Trở về với bản năng (Đỗ Ngà)

”...Họ, đã sinh ra từ trong hang sâu, ẩn nơi rừng rú và chủ trương cướp bóc ngay từ đầu, thì ngày nay, dù cho có khoác lên người họ bộ veston quý ông thì tự trong bản chất, họ cũng trở về với bản năng của họ...”

Read more
Trở về, đi tới (Tuấn Khanh)

“…Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó, nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình, và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó, trước khi quá muộn…”

Read more
Trốn chạy (Nguyễn Ngọc Chu)

“…Trở về với đặc khu, với BOT, với đồng bào của mình. Ở mọi nơi ngoài Việt Nam mình là thứ cấp. Mình không thể là thứ cấp ngay chính trên quê hương mình. Đừng trốn chạy. Hãy dũng cảm đối mặt...”

Read more