hội

Trận banh Dân chủ (Trần Trung Đạo)

“…giới cầm quyền CS cũng khuyến khích việc phê bình các hiện tượng xã hội miễn là không đụng tới bản chất. Tuy nhiên, phê bình một hiện tượng mà không phân tích tới bản chất của nó chẳng khác gì giúp cho chế độ cách sửa sai để rồi cai trị tiếp…”

Read more
Trận so găng giữa Nguyễn Phú Trọng với “bố già” Nguyễn Văn Hưởng, ai sẽ thắng? (Phạm Hiệp)

“…nay mai phiên toà xét xử Nguyễn Duy Linh có cái kết đúng như “gang hồ” Hà Nội đồn đoán: Nguyễn Duy Linh lãnh án 12 năm tù giam và buộc nộp lại số tiền 5 tỷ đồng, thì trong trận so găng lần này với “bố già” Nguyễn Văn Hưởng, xem như “bác Cả” vẫn tiếp tục thua trắng bụng!...”

Read more
Trang trại súc vật (Lê Dung)

“…Tôi biết “quyết định” phổ thông này không phải của chị Tiến, mà của cấp nào đó trong bộ chị Tiến. Nhưng cái sai của chị là chị để họ giàu mà chị không giàu…”

Read more
Trao đổi với ông Nguyễn Đình Bin (Nguyễn Đình Cống)

”...Theo tôi, thủ phạm chính trong việc dân tộc chưa hòa giải được thật sự với nhau là một số lãnh đạo và đảng viên cộng sản. Họ được gieo rắc đến mức khắc cốt ghi tâm lòng thù hận giai cấp, họ được khuyến khích lòng kiêu ngạo cộng sản, họ tự cho mình là những người chiến thắng đầy vinh quang. Họ muốn hòa hợp trong sự sỉ nhục người chiến bại...”

Read more
Trao đổi với ông Văn Trường (Nguyễn Đình Cống)

“…Tôi nghĩ rằng những điều tôi viết trên đây ông đều biết cả và có thể còn biết sâu hơn, nhưng ông chưa viết ra được vì còn sợ. Chẳng là tôi đã bớt sợ nên dám viết ra những suy nghĩ cá nhân để đóng góp vào sự thảo luận dân chủ và công khai như ông hằng mong muốn…”

Read more