hội

Thư số 101 gởi người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phạm Hoa)

‘…Sự tồn vong của Việt Nam là trách nhiệm và lương tâm của mỗi người Việt chúng ta. Vì vậy,  mỗi người hãy xuống đường thật đông, hãy lên tiếng mãnh liệt, tạo nên những đợt sóng thần để giành lại quyền sống của mình. Tương lai sinh tử của Việt Nam nằm trong tay Các Anh Các Chị trong quân đội và Đồng Bào trong cả nước…’

Read more
Thủ Thiêm sẽ về đâu? (Người Buôn Gió)

 “…Vụ Thủ Thiêm trót đã nổ ra, dập lại không được ngay, nhưng để không lần tới hai kẻ chủ mưu là Tư Sang và Hai Nhật, nhóm Tư Sang đã hướng dẫn cho dư luận xúm vào những thông tin ngoài lề, loạn cào cào như mê hồn trận để không ai nhắc đến tội của chúng…”

Read more
Thua toàn tập (Võ Xuân Sơn)

“…Hành pháp thì biến thái, Tư pháp thì thối tha, Lập pháp lại ngu dốt. Quan chức vừa tham lam, vừa hèn, lại xảo ngôn, ngụy biện. Thua toàn tập…”

Read more
Thực chất của cuộc đối thoại Thủ Thiêm ngày 27/11/2020 gì? (Ngàn Hương)

“…cuộc gặp gỡ dân Thủ Thiêm chiều ngày 27/11/2020 của Thanh tra Chính phủ, không phải là cuộc đối thoại đúng nghĩa có, có ý muốn nghe dân nói. Mà là sự áp đặt, buộc dân phải chấp nhận theo những gì mà Thanh tra Chính phủ đã công bố trước đây mà thôi. Có nghĩa là tập đoàn Hải heo còn được bảo kê…”

Read more